Региона

Констурктивен диалог на община Шумен със синдикатите

По покана на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ на медицинските работници в детските ясли, детското и училищно здравеопазване, се проведе среща с общинското ръководство за преговаряне на увеличение на заплатите от 1-ви януари.

Представителите на синдикатите аргументираха исканията си с високата годишна инфлация, сравнително ниските нива на заплащане на медицинския и педагогическия персонал и трудностите на служителите да се справят с ежедневните си разходи. Последното увеличение е от 2022 г. и частично от 2023 г. , а повишението на МРЗ не се отразява на работещите.

Заместник-кметът по „Социални политики и здравеопазване“ г-жа  Светослава Хайнова прие доводите на синдикалните дейци с внимание и разбиране. Тя отбеляза, че е много трудно да се коригират работни заплати за предходен период. „Приемам вашите доводи за основателни, знам какъв мотиватор за работа са възнагражденията. В същото време искам да отбележа, че системата на детските ясли се нуждае от преглед на ефективността, от оптимизиране на броя и състава на персонала и от ангажиране на служителите за съзнателно и отговорно изпълнение на задълженията. Всички тези констатации и предложения за промени ще бъдат отправени към нормативната уредба, но бих желала те да достигнат и до вашите синдикални членове.“, каза заместник-кметът.

Г-жа Хайнова направи предложение от общинското ръководство за увеличение на всички основни заплати с 12% от 1-ви юли 2024 г. и се ангажира с планиране на допълнителни стимули за края на годината, но след проведена атестация и оценка на индивидуалното представяне на всеки служител.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest