Конструктивен дебат по Бюджет 2020 на Пловдив

Общественото обсъждане на Бюджет 2020 премина спокойно и конструктивно с участието на при граждани и общински съветници.

Дискусията се проведе в залата на Общинския съвет и продължи повече от три часа. На нея участваха кметът Здравко Димитров, всички негови заместници и кметовете на шестте района.

„Това е бюджет на стабилността. Приоритетите ни са образование и устойчива градска среда. Нашите усилия са насочени към реализирането на големите инфраструктурни проекти за града чрез привличането на средства по европейски програми, от държавата и чрез други финансови инструменти“, коментира при представянето Здравко Димитров. Общият размер на бюджета е 343 млн. лв. като най-голям процент от него е насочен към образованието. В него са предвидени средства за проектирането на две нови училища – Математическата гимназия и нов корпус в Хуманитарната гимназия, в което да влезе на ОУ „Княз Александър I“.

Кметът очерта и най-важните инфраструктурни проекти – изграждане на връзката между районите „Западен“ и „Южен“ чрез пробива – „Модър-Царевец“, Голямоконарско шосе, продължението на бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Цар Симеон“ в жк „Тракия“, ремонт на улиците „Кукуш“ и „Даме Груев“. Сред приоритетите са: завършване на Зоопарка, Голямата базилика, проекта за реставрацията на Източната порта и Небет тепе. Усилията на общината ще бъдат насочени и към успешното завършване на проекта за Водния цикъл.

Планира се довършване на първия и проектиране на втория етап на бул. „Северен“, нов мост над река Марица. Над 3 милиона лева са заделени за уличното и парково осветление, 26,3 млн. лв. са за ремонт на уличната мрежа и тротоарите, 11 млн. лв. – за благоустройство, 5 млн. лв. – за озеленяване.

Заместник-кметът Илия Кирчев също подчерта основното място на образованието в политиката на община Пловдив като за него са предвидени – 138 млн. лв. 17 милиона лева са предвидени за здравеопазване, 16,5 млн. лв. – за социално подпомагане, а 6,3 – милиона лева за спортните клубове в града. За първи път има и толкова голям бюджет в областта на културата – 20 млн. лева. 2 млн. лв. са насочени за изпълнението на събитията по културния календар. За изпълнението на капиталовата програма са отделени средства в размер на 85 млн. лв., от тях 51 млн. лв. са по европейски програми.

Очаквано, най-много предложения към бюджета имаше от страна на общинските съветници от различни групи, които по този начин се опитаха да осигурят средства за своите виждания. Четири предложения са постъпили на сайта на Община Пловдив, други две са входирани в деловодството в писмен вид, съобщи секретарят на Общината Ангелина Топчиева. Всички те, заедно с направените снощи в зала предложения, ще бъдат представени на вниманието на общинските съветници при предстоящото дебатиране и приемане на бюджета.

Бюджетът ще бъде внесен в Общинския съвет на 22 януари и ще бъде разгледан в постоянните комисии. На 11 февруари проектобюджетът ще бъде гласуван.

бюджет (2)

Pin It on Pinterest