Константин Павлов: Продължава премахването на изоставени МПС от терените общинска собственост в Лозенец

Продължавам да изисквам от колегите от дирекция „Общински приходи“ справка за данъчните задължения по всички изоставени автомобили, неспазили 3-месечната покана за доброволно преместване от общинската собственост (т.нар. „жълт стикер“).

Накратко, от 9 автомобила пред заповед за принудително разкомплектоване само два са надлежно декларирани в общината и за тях местният данък МПС се заплаща в срок. За един не са плащани задължения от 2018 г. насам, а цели 6 са данъчни фантоми – или не са декларирани, или са данъчно дерегистрирани преди години, въпреки че до ден днешен ръждясват по улици и междублокови пространства.

Не мога да разбера как е възможно във всяка справка да излизат данни за коли без данъчна регистрация.

Смятам, че истинското решение на този проблем трябва да върви по две линии – първо, необходимо е премахването на изоставено МПС да бъде много по-изгодно за собственика, ако сам предприеме мерките по отстраняването му, вместо общината да се прави на фирма за събиране на старо желязо.

Второ – неуредената собственост върху терените винаги води до незаконни сметища и гниещи трошки по тях. Затова е необходимо ускорено да бъдат разрешавани въпросите със собствеността върху терените с обществен достъп, включително и чрез радикално ускорение на придобиването на имоти от общината, отредени за обслужване на територията – за улици, площади, учебни и здравни заведения и зелени площи. 

Pin It on Pinterest