Конкурс „Инициатива с висока обществена значимост“ на Столична община за Ученически Съвети

Конкурсът „Инициатива с висока обществена значимост“ на Столична община е разработен от ученици, членове на Консултативния съвет по политики за младежта /КСПМ/ и цели да мотивира и стимулира работата на Ученическите съвети.

Конкурсът награждава вече реализирани през учебните 2019/2020 и 2020/2021 години, инициативи, събития и кампании с висока обществена значимост.

Формуляр за представяне на инициатива/събитие/ кампания през учебните 2019/2020 и 2020/2021 години.

Pin It on Pinterest