Компютри за четири центъра от семеен тип в Габрово

Община Габрово осигури компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, мултифункционални устройства, рутери и предплатен  интернет до края на годината за четири центъра от семеен тип – ЦНСТДБУ /Чардафон/, ЦНСТДМППМГ – кв. Велчевци, ЦНСТДМУ – ул. “Мирни дни“ и ул. “Хризантема“.

Средствата са осигурени по проект „Осигуряване на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“ по договор №РД04-135/25.08.2020г. между Община Габрово и Фонд „Социална закрила“. 

В резултат на изпълнението на проектните дейности се създава възможност за техническо обезпечаване процеса на дистанционно обучение на децата/младежите, потребители в резидентните социални услуги в община Габрово в условията на извънредни ситуации.

Pin It on Pinterest