Региона

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие гласува проект на методика за оценка на подадените предложения по Регионалната програма за заетост на област Видин през 2024 г. 

Областният управител Ани Арутюнян ръководи заседанието на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. В работния формат, който се проведе в конферентната зала на Регионалното управление на образованиетоприсъстваха кметове на общини, директори на „Бюро по труда“ – Видин, Белоградчик и Кула, както и представители на синдикални и работодателски организации, държавни институции. 

    През настоящата година за Видинска област са разпределени общо 751 701 лв., заяви в началото на заседанието областният управител, като уточни, че финансирането е определено по методика, утвърдена със заповед на Министъра на труда и социалната политика и съобразено със средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни лица в областта за деветте месеца на 2023 г. 

    Комисията одобри разпределението на средствата по Регионалната програма за заетост в област Видин за 2024 г. Предвижда се от 01.07.2024 г. наетите лица да се грижат за почистването на улици в населените места, речни корита, гробищни паркове, както и да са от помощ за благоустрояването и поддръжката на прилежащите към военнитепаметници пространства. Ангажиментът ще е на пълен работен ден или 4-часов работен ден, със срокна заетост от 5 месеца.

    На заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие бе актуализиран  съставът на временната комисия за разработване на Регионалната програма за заетост. 

    На 12.06.2024 г. се очаква да бъде съгласуванаединната Регионална програма за заетост в област Видин за настоящата година. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest