Комисия провери състоянието на 17 язовира в община Асеновград

Ремонтират се четири язовира.

Комисия от община Асеновград извърши проверки на почти всички язовири с висока степен на опасност. Някои от тях – съвместно със служители от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Инспекциите бяха извършени непосредствено преди коледно-новогодишните празници.

Бяха проверени общо 17 язовира – в землищата на селата Новаково, Стоево, Мулдава, Тополово и Патриарх Евитимово. Към момента на проверката е установено, че няма опасност от преливане на инспектираните водни басейни. Водата в някои от тях дори е с много ниско ниво заради провеждане на ремонтни дейности. Укрепват се язовирни стени и съоръжения на два язовира, а на още толкова ремонтът е приключил. Дейностите се извършват по язовири, разположени в землищата на селата Патриарх Евтимово, Новаково и Стоево.

Pin It on Pinterest