Региона

Кои улици и тротоари бяха ремонтирани през мандат 2019 г. – 2023 г. в община Асеновград?

Не са малко.

Община Асеновград представя опис на улиците и тротоарите, които са били ремонтирани до края на август 2023 г. на територията на града и населените места в района, по време на настоящия мандат на кмета д-р Христо Грудев:

2020 г.

 1. ул. „Речна“ – с. Боянци (II етап): бордюри 300 м.; тротоари 200 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 2. ул. „Елин Пелин“ – Асеновград (II етап): подмяна на уличен водопровод 160 м.; бордюри 320 м.; тротоари 640 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 3. ул. „Баба Тонка“ – Асеновград: бордюри 120 м.; тротоари 150 кв. м.; асфалтиране 300 кв. м.
 4. ул. „Христо Смирненски“ – Асеновград: бордюри 300 м.; тротоари 600 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 5. ул. „Гонда Вода“ – с. Добростан: подмяна на бордюри и тротоарни настилки; асфалтиране.
 6. участък с. Врата – с. Три могили: асфалтиране 3150 кв. м.
 7. ул. „Белите брези“ – с. Леново: бордюри 280 м.; тротоари 560 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 8. ул. „Младост“ – с. Тополово: бордюри 350 м.; тротоари 640 кв. м.; асфалтиране 1100 кв. м.
 9. ул. „Кирил и Методий“ – с. Тополово: бордюри 500 м.; тротоари 1000 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 10. ул. „Георги Бенковски“ – с. Червен (I етап): бордюри 50 м.; асфалтиране 720 кв. м.
 11. ул. „Никола Вапцаров“ – с. Избеглии (I етап): бордюри 600 м.; асфалтиране 1200 кв. м.
 12. ул. „Климент Охридски“ – с. Златовръх (I етап): бордюри 500 м.; тротоари 400 кв. м.; асфалтиране 1500 кв. м.
 13. ул. „Кавала“ – с. Патриарх Евтимово: бордюри 100 м.; тротоари 300 кв. м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 14. ул. „Еделвайс“ – с. Стоево: подмяна на бордюри и тротоарни настилки; асфалтиране.
 15. ул. „Слънчев бряг“ – с. Мулдава (I етап): бордюри 240 м.; асфалтиране 800 кв. м.
 16. ул. „Миньор“ – Асеновград: изграждане на ограда с метални колони и мрежа на новия гробищен парк 125 м.
 17. ул. „Сини връх“ – Асеновград: асфалтиране 450 кв. м.; тротоари 60 кв. м.
 18. кв. №282 – Асеновград: облагородяване на междублоково пространство – бордюри 122 м.; полагане на настилка от трошен камък 570 кв. м.
 19. кв. №152 – Асеновград: облагородяване на междублоково пространство – бордюри 136 м.; полагане на настилка от трошен камък 1000 кв. м.
 20. кв. „Метоха“ – Асеновград: монтиране на ажурна метална ограда 105 м.

2021 г.

 1. ул. „Еделвайс“ – с. Мулдава: бордюри 60 м., полагане на настилка от трошен камък 400 кв. м.
 2. ул. „Арда“ – с. Мулдава: бордюри 220 м.; асфалтиране 1300 кв. м.
 3. ул. „Александър Стамболийски“ – с. Тополово: бордюри 280 м.; тротоари 300 кв. м.; асфалтиране 850 кв. м.
 4. ул. „Речна“ – с. Боянци (I етап): бордюри 280 м.; асфалтиране 1200 кв. м.
 5. ул. „Отец Паисий“ – с. Долнослав: подмяна на магистрален водопровод; подмяна на уличен водопровод; подмяна на бордюри и тротоарни настилки; асфалтиране.
 6. НЧ „Паисий Хилендарски“ – Асеновград: благоустрояване на дворно пространство 364 кв. м.
 7. ул. „Георги Ковачев“ – Асеновград – доизграждане: бордюри 240 м.; тротоари 270 кв. м.; асфалтиране 880 кв. м.
 8. ул. „Дружба“ – Асеновград: изграждане на подпорна стена 20 м.
 9. ул. „Здравец“ – Асеновград: бордюри 110 м.; тротоари 110 кв. м.; асфалтиране 530 кв. м.
 10. ул. „Плиска“ – с. Конуш: бордюри 86 м.; асфалтиране 990 кв. м.
 11. ул. „Стадиона“ – с. Конуш: бордюри 96 м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 12. ул. „Климент Охридски“ – с. Златовръх: бордюри 130 м.; тротоари 220 кв. м.; асфалтиране 1320 кв. м.
 13. ул. „Никола Вапцаров“ – с. Избеглии: бордюри 560 м.; асфалтиране 1000 кв. м.
 14. ул. „Незабравка“ – Асеновград: бордюри 70 м.; асфалтиране 330 кв. м.; подпорна стена 40 м.
 15. ул. „Съгласие“ – с. Патриарх Евтимово: бордюри 470 м.; асфалтиране 1120 кв. м.
 16. ул. „Патриарх Евтимий“ – Асеновград: бордюри 170 м.; асфалтиране 4420 кв. м.; тротоари 450 кв. м.
 17. кв. „Баделема 2“ – Асеновград: изграждане на водопровод 512 м.; изграждане на канализация 592 м.
 18. кв. „Баделема 2“ – Асеновград: изграждане на част от инженерната инфраструктура – тръба за канализация 332 м.
 19. ул. „Младежка“ – Асеновград: полагане на настилка от трошен камък 1200 м.
 20. кв. „Баделема“ (улицата до бл. №14 и бл. №17): асфалтиране 477 кв. м.
 21. кв. №207 – Асеновград: бетонови павета 2141 кв. м.
 22. ул. „Панорама“ – с. Нареченски бани: асфалтиране 2000 кв. м.
 23. ул. „Мирчеви ниви“ – с. Бачково: асфалтиране 615 кв. м.
 24. ул. „Захари Зограф“ – с. Бачково: асфалтиране 427 кв. м.
 25. с. Лясково – благоустрояване на общинско пространство: бордюри 185 м.; полагане на настилка от трошен камък 460 кв. м.
 26. ул. „Петрич“ – с. Бачково: асфалтиране 190 кв. м.
 27. ул. „Отец Паисий“ – Асеновград: водопровод 480 м.; бордюри 1009 м.; тротоари1944 кв. м.; асфалтиране 3236 кв. м.
 28. ул. „Странджа“ – Асеновград: изграждане на подпорна тена – 36 м.; паважна настилка 345 кв. м.

2022 г.

 1. ул. „Мусала“ – Асеновград (кв. „Горни Воден“): асфалтиране 440 кв. м.
 2. ул. „Кирил и Методий“ – Асеновград: бордюри 500 м.; тротоари 1000 кв. м.; асфалтиране 1600 кв. м.
 3. ул. „Скалата“ – Асеновград: бордюри 200 м.; тротоари 300 кв. м.; асфалтиране 1200 кв. м.
 4. ул. „1-ва“ – с. Жълт камък: подмяна на бордюри и полаган на настилка от пътни ивици.
 5. участък с. Врата – с. Три могили – асфалтиране 3000 кв. м.
 6. ул. „14-та“ – с. Нови извор: бордюри 250 м.; асфалтиране 600 кв. м.
 7. с. Нови извор – изграждане на подпорна стена при реката 300 м.
 8. ул. „Никола Вапцаров“ – с. Избеглии (II етап): бордюри 480 м.; асфалтиране 960 кв. м.
 9. ул. „Съгласие“ – с. Патриарх Евтимово: бордюри 600 м.; тротоари 200 кв. м.; асфалтиране 1100 кв. м.
 10. ул. „Плиска“ – с. Конуш: бордюри 80 м.; тротоари 120 кв. м.; асфалтиране 1100 кв. м.
 11. ул. „Патриарх Евтимий“ – Асеновград: бордюри 100 м.; тротоари 360 кв. м.; асфалтиране 3000 кв. м.
 12. ул. „Богомилска“ – Асеновград: асфалтиране 2820 кв. м.; тротоари 1895 кв. м.; бордюри 1070 м.
 13. ул. „Княз Александър Батенберг“ – Асеновград: асфалтиране 3710 кв. м.; тротоари 3375 кв. м.; бордюри 1430 м.
 14. с. Долнослав: асфалтиране 1430 кв. м.; бордюри 520 м.
 15. с. Златовръх: асфалтиране 660 кв. м.; тротоари 384 кв. м.; бордюри 240 м.
 16. с. Козаново: асфалтиране 855 кв. м.; бордюри 260 м.
 17. ул. „Борова“ – Асеновград: асфалтиране 420 кв. м.; тротоари 390 кв. м.
 18. ул. „Сливница“ – Асено9вград: асфалтиране 350 кв. м.; тротоари 180 кв. м.
 19. кв. „Баделема“ (ул. до бл. №18 и бл. №19) – Асеновград: асфалтиране 580 кв. м.
 20. ул. „Миньор“ – Асеновград: изграждане на плътна бетонова ограда на новия гробищен парк 130 м.; обособяване на нови гробищни полета – бордюри 640 м.; полагане на настилка от трошен камък 1660 кв. м.

2023 г.

 1. ул. „Първомайска“ – Асеновград: тротоари 1280 кв. м.; асфалтиране 1460 кв. м.
 2. ул. „Освобождение“ – с. Бачково: тротоари 246 кв. м.; асфалтиране 432 кв. м.
 3. ул. „Бялата воденица“ – Асеновград: тротоари 214 кв. м.; асфалтиране 1403 кв. м.
 4. ул. „Пирин“ – Асеновград: тротоари 975 кв. м.; асфалтиране 1884 кв. м.
 5. ул. „Братя Миладинови“ – Асеновград: тротоари 535 кв. м.; асфалтиране 900 кв. м.
 6. ул. „Полк Дрангов“ – Асеновград: тротоари 2937 кв. м.; асфалтиране 3095 кв. м.
 7. пл. „Зареница“ – с. Нареченски бани: благоустрояване и полагане на настилка от бетонови павета 246 кв. м.
 8. бул. „България“ – Асеновград: тротоари 3275 кв. м.
 9. ул. „Васил Левски“ – Асеновград: тротоари 3789 кв. м.
 10. ул. „Св. Кирик“ – Асеновград (кв. „Горни Воден“): бордюри 1600 м.; тротоари 1850 кв. м.; асфалтиране 6400 кв. м.
 11. ул. „Изгрев“ – с. Тополово: бордюри 320 м.; асфалтиране 10050 кв. м.
 12. ул. „Сини връх“ – с. Тополово: подмяна на бордюри и тротоарни настилки; асфалтиране.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest