Региона

Кметът Васил Терзиев осигури средства за увеличение на заплати в детското здравеопазване от държавния бюджет

Близо 59 млн. лв. повече за здравеопазване, образование, транспорт и социални дейности в бюджета на София

Васил Терзиев: „Целта ни не е популистко решение, а предотвратяване на системен проблем

„Бюджетът отразява проблемите на хората и тяхното решение, той не е политически акт, а средство, с което да решим проблемите на гражданите“ – каза зам.-кметът по финанси Иван Василев

„Ще има увеличение на възнагражденията на работещите в областта на детското и ученическо здравеопазване, с което ще изпълним заложеното в Колективния трудов договор. Проведох разговори с Министерския съвет и се стремим увеличението да бъде факт от 1 април.“ Това каза днес кметът на София Васил Терзиев пред журналисти.
„Категорично можем да кажем, че поемаме този ангажимент, – заяви също кметът Терзиев. По думите му – Целта е да има справедливо заплащане на работещите и вече доказахме това като постигнахме увеличение на възнагражденията в секторите Транспорт и Култура.“
Столичният кмет обясни, че целта е не популистко решение, не само да се намерят тези средства за заплати, но и да не се отвори един голям системен проблем. „Бях доста внимателен в подхода, който сме избрали и това обяснихме и на синдикатите при разговорите, които проведохме“ – уточни още Терзиев.
„Популистко и удобно е да се вмени на общината да доплаща за държавно делегирани дейности, като се използва справедливия гняв на хората за проблемите, трупани години наред, но това прави само системния проблем още по-дълбок. Затова настоявахме държавата да влезе в своята роля и да отдели необходимите средства от държавния бюджет“ – посочи също кметът Терзиев.
Васил Терзиев заяви, че е провел разговори с Министерски съвет за необходимите средства и има ангажимент за правилното им изплащане, за да се изпълни Колективният трудов договор. Заплатите на работещите в детското и ученическото здравеопазване ще станат 1 890 лв.

Заместник-кметът по „Финанси и здравеопазване“ Иван Василев заяви: „За нас е изключително важно хората да получат достойно възнаграждение. Това не е предизборно обещание, а политика, която следваме и осигуряваме на практика. В Проекта за бюджет, който внасяме, осигуряваме увеличение на средствата в секторите Транспорт, Здравеопазване и Култура и за възнаграждения на администрация.
Василев благодари на различните политически групи в Столичния общински съвет, които са изпратили предложения за корекции във финансовата рамка, и посочи, че внася допълнително предложение за увеличение на средствата в бюджета за транспорт, за сигурност, ремонти, социални дейности и „топъл обяд“, проектиране, както и културно наследство.
„Бюджетът отразява проблемите на хората и тяхното решение, той не е политически акт, а средство, с което да решим проблемите на гражданите. Вярвам, че общинските съветници ще подкрепят предложението ни, за да работим за решаването на проблемите на града“ – каза също Василев.
В доклада с предложения за повече средства в приходната част на Проектобюджета за 2024 г. са взети предвид внесените  от всички политически групи в Столичния общински съвет (СОС) предложения към приходната и разходна част на Проекта за бюджет.
Предложенията на политическите партии и общински съветници можете да видите тук. На тяхна база и след дискусии бяха внесени корекции на бюджета за 2024 г.
Обсъжданията в комисиите на СОС продължават и в днешния ден, като общинските съветници и политическите групи имат възможност да правят предложения преди бюджетът окончателно да бъде разгледан на заседание в Общинския съвет. В края на деня ще бъде изработен обобщен Доклад на Комисията по финанси и бюджет, който ще бъде внесен в СОС.
Утре Проектът за бюджет на Столичната община ще бъде гласуван в залата, където се очаква неговото приемане. Финансовата рамка, с която ще разполага общината през 2024 г., е в размер на над 2.5 млрд. лева. Повече информация за Проекта преди очакваните корекции и гласуване в зала може да се намери тук.
Предложението за увеличение на приходната част на бюджета е в размер на 58.9 млн. лева. С тях ще бъдат направени инвестиции в здравеопазването, социалните грижи, образованието и ремонтите и изграждането на детски градини и училища, както и за повече видеонаблюдение и сигурност. Средствата са осигурени от общинските приходи – общо 53.9 млн. лева и 5 млн. лева от резерва.  
Допълнително 8 млн. лева са насочени за финансирането на общинските лечебни заведения за дейности, които не са включени в здравното осигуряване.
5.4 млн. лева допълнително са предвидени за ремонти в сгради на детски градини и училища. Ще бъде извършено обновяване на Детска градина № 64 в район “Люлин”, изграждане на нова детска градина в с. Кокаляне, район „Панчарево“, както и ремонт на сградата на бившето 13. Основно училище в район “Възраждане”. Отделно 3.2 млн. лв. ще бъдат насочени за изграждането на две нови училищни спортни зали. Те ще са съответно към 51. СУ и 79. СУ в районите „Красно село“ и „Люлин“.
С 1.5 млн. лв. се финансират ремонти в читалищата и общинските културни институти, а половин милион лева се насочват за опазването на културното наследство.
Предвидени са средства и за ремонт на ветеринарната клиника в район „Връбница“ и приюта за безстопанствени кучета в Долни Богров. За тяхното обновяване в предложението за новия бюджет са включени общо 800 хил. лв.
В сферата на транспортното обслужване на гражданите се предвиждат 5.6 млн. лева за компенсации за преференциални карти за градския транспорт. Средствата ще отидат за финансирането на картите на ученици и студенти, които ще плащат по-малко за пътуването си в градския транспорт.
Още 2.5 млн. лева ще бъдат вложени в текущите ремонти на пътища за изграждането и поддържането на уличната мрежа в града. Обект, който допълнително се включва, е основен ремонт на ул. “Балкан“ в район “Възраждане”.
В Бюджета на София ще има повече средства (1 млн. лв.) за видеонаблюдение и разширение на системата от камери, както и за придобиване на съоръжения и машини в областта на превенцията и сигурността.
5 млн. лева ще бъдат вложени и за придобиване на земя. Това са средства, необходими на общината за извършване на отчуждителни процедури.
Средства ще бъдат отпуснати и за финансиране на дейности на спортните клубове чрез проекти по програми за спорта.
Предложени са и 55 хил. лв. за издръжката на доброволното формирование на Столичната община. В размер на 1.2 млн. лева се повишават парите за заплати в сектора, който се занимава с контролната дейност в града – Столичния инспекторат. В Проектобюджета е предвидено също 10% увеличение на тяхното заплащане.
На базата на получените от партии предложения към Проекта за бюджет и Капиталовата програма е изготвен и списък с обекти, предложени от различните политически групи, които към момента са с неосигурено финансиране, но за тяхната реализация ще се търсят средства. Списъкът с обекти и стойности може да се види тук

Приложение: Доклад за корекции на Проектобюджет 2024

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest