Кметът Томов отправи предложение за меморандум за сътрудничество между Община Благоевград и висшите учебни заведения

На среща с ръководствата на четирите висши учебни заведения се коментираха възможностите за подобряване на взаимодействието между ръководството на града и университетите в посока на икономическото развитие на града в глобален и дългосрочен план.

Обсъдена бе потенциалната роля на академичния сектор като движеща сила на промяната съвместно с другите заинтересовани страни, икономическите перспективи и предизвикателства пред развитието на Благоевград и необходимостта от разширяване на сътрудничеството на местната власт с университетите и научния сектор.  Срещата завърши с  предложение за подписване на меморандум за сътрудничество и заявка за създаване на координационен съвет към кмета на Община Благоевград, който да подпомага начертаната вече стратегия на местно икономическо развитие на Община Благоевград.

Pin It on Pinterest