Кметът Томов и консултативен съвет по ,,Устойчива бизнес среда в община Благоевград“ проведоха първата работна среща

Кметът инж. Румен Томов и заместник-кметовете инж. Евгени Терзиев и Ясен Попвасилев проведоха първата работна среща на консултативен съвет по ,,Устойчива бизнес среда в община Благоевград“ с управители на водещи фирми от производствения и строителния сектор.

На срещата бяха обсъдени следните предложения и конкретни идеи, чрез които Община Благоевград ще има възможността да подобри условията, благоприятстващи развитието на частните предприемачи и работодатели:

  • Съдействие от Община Благоевград за провеждане на среща с представители на експлоатационни дружества, с цел по-бърза комуникация с бизнеса;
  • Пълно съдействие за бързо административно обслужване в Община Благоевград;
  • Оптимизиране на пътната инфраструктура за облекчаване на трафика и предотвратяване на ПТП;
  • Подкрепа на туристическия бизнес, чрез организиране на културни събития;
  • Представяне на стратегия за изграждане на индустриална зона и привличане на инвеститори в Благоевград;

Работните срещи на консултативен съвет по ,,Устойчива бизнес среда в община Благоевград“ ще бъдат провеждани регулярно на всеки 2 месеца. Събитието ще бъде отворено за представители на бизнеса.

Участниците в работната среща приветстваха идеята и благодариха за инициативата.

Pin It on Pinterest