Кметът Стоянов: Благоевград трябва да поеме в посока на развитие и инвестиционното намерение за надграждане на парк „Бачиново“ е първата стъпка към промяната

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг във връзка с инвестиционното намерение „Scapto Therme AquaPark Bachinovo“, касаещо цялостно саниране, възстановяване и силно разширяване на съществуваща зелена паркова зона по поречието на р. Бистрица, се проведе тази вечер в Благоевград.

Кметът Илко Стоянов заедно с Гергана Муртова, директор на Дирекция „Икономическо развитие“, Борис Механджийски, директор на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“, арх. Димитър Паскалев, автор на визуализацията на заданието и външни експерти представиха цялостна визия за развитие на района около Алеята на здравето. Тя предвижда изграждане на площадки за общодостъпни видове спорт на открито, изграждане на зони за отдих, основен ремонт и реконструкция на аквапарка и закрития плувен басейн. Максималният размер на задължението, което ще обезпечи 7 ключови проекта е 29 млн. лева, като предстои да бъдат водени преговори с Фонд за устойчиво развитие на градовете, в случай че Общински съвет – Благоевград приеме предложението за реализиране на инвестиционните намерения.

С осъществяване на идеята за надграждане на парк „Бачиново“ ще бъде постигнат силен икономически ефект, което ще се отрази на жителите на града и региона, бизнеса в града и като цяло на туристическия продукт на Благоевград. По този начин дългът ще бъде обезпечен с планирана възвращаемост и ще може да се самоизплаща. Отделно от това ще бъдат разкрити и нови работни места в Благоевград. Проектната идея предвижда разширяване на алейната мрежа, изграждане на нови пешеходни мостове, осигуряване на по-широк достъп до лесопарковата част и реката, създаване на нови спортно-рекреационни елементи. Предложението включва и възобновяване на „Аквапарк“ – Благоевград чрез превръщането му в модерен термален център. Осъществяването на инвестиционното намерение може да се случва поетапно. Предстои да бъде направена реконструкция на закритата част, като в нея ще бъдат предлагани целогодишно водни процедури и СПА услуги на няколко нива. Визията на сградата ще бъде реализирана по най-високите стандарти, като покривът ѝ ще бъде с модерни подвижни панели. В района на откритата част в рамките на предвидената реконструкция са заложени изграждане на младежки парк, подземен паркинг с 240 места, буферен такъв, нов пешеходен мост, както и спирка на градския транспорт в посока местността „Картала“.

Жителите на Благоевград и всички заинтересовани страни могат да дават становища и предложения за намерението за поемане на дългосрочен дълг на електронен адрес kmet@blagoevgrad.bg или в Деловодството на Община Благоевград до 14.01.2022 г. включително. След това, от 15 януари, визуализацията на инвестиционното намерение ще бъде позиционирана на пл. „Георги Измирлиев“. Там жителите ще имат възможност да дават предложения по самото съдържание на заданието, като ще могат да посочват конкретни обекти, които биха могли да бъдат изградени в района на парк „Бачиново“.

Pin It on Pinterest