Региона

Кметът предлага нова програма за здравните служби в съставните селища на община Бургас

Кметът Димитър Николов предлага цялостна програма за подобряване на достъпа и условията за предоставяне на медицински и здравни грижи в извънболничната помощ в населените места на община Бургас до 2027 г.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящата февруарска сесия на Общинския съвет.

В докладната на кмета се посочва, че условията в здравните служби често са лоши, без възможност за отопление или за достъп за трудноподвижни пациенти, със старо или липсващо обзавеждане и оборудване. Често се налага прегледите да се провеждат в помещения на кметствата или читалищата без необходимите условия за работа на лекарите и за пациентите.

Това е причина за нежелание на общопрактикуващите лекари и на специалистите да осъществяват своята дейност там, а така голяма част от гражданите остава без достъп до елементарна медицинска грижа, което е допълнителна предпоставка за напускане на младите хора в тези населени места.

Програмата се състои от два основни компонента – инвестиции в здравна инфраструктура, включваща основни ремонти и оборудване на лекарските и дентални кабинети, както и осигуряване на медицински лица в съставните селища.

Предлага се инвестициите в здравната инфраструктура да бъдат според броя жители на съставните селища. Там, където са над 500 души – гр. Българово, с. Равнец, с. Маринка и с. Твърдица, да бъде извършен основен ремонт с полагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на съществуващите помещения, а в местата, където са под 500 жители да бъде осигурено поне едно помещение с необходимото обзавеждане за провеждане на консултации или възможност за посещение на екипи от лекари с мобилен здравен кабинет.

В докладната записка се напомня, че в по-малките населени места и в момента Общината съвместно с лекари специалисти извършва периодично прегледи по места с осигуряване на мобилен здравен кабинет.

За осигуряване на медицински лица по места Община Бургас ще си партнира с Медицинския факултет и Факултета по здравно образование и здравни грижи за предлагане на здравни услуги, там където към момента липсват, поне три дни от седмицата по предварително определен график.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest