Кметът на Видин: Работим за екологично чиста и енергийноефективна община

Това заяви д-р Цветан Ценков по време на днешното си участие в онлайн събитието „Енергийна ефективност на регионите“, организирано от евродепутата Ева Майдел.

Участие във форума взеха и вицепремиерът Томислав Дончев, бившият председател на Европейския парламент Йержи Бузек, кметове на общини от Северна България, както и представители на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. По време на събитието беше представен наръчникът „Възможности за българските региони в светлината на европейската зелена сделка“.

През следващите няколко години Европейският съюз ще отдели значителни средства за целите, които „Зелената сделка“ си поставя. „Най-важно е кои ще бъдат проектите, които ще реализират амбициозните цели. Нито една от тези политики няма как да се реализира без усилената намеса и участие на местната власт. Затова днес във фокуса са регионите на България. И когато говорим за енергийно планиране на даден регион, основният акцент трябва да пада върху енергийната му ефективност, защото тя доказано е мощен инструмент“, посочи евродепутатът Ева Майдел.

Вицепремиерът Томислав Дончев припомни, че в разработения План за възстановяване и устойчивост 37% от финансовия ресурс е насочен по стълб „Зелена България“, което са близо 4,5 млрд. лв. От тях 1,7 млрд. лв. са за повишаване на енергийната ефективност на жилищния сграден фонд; над 417 млн. лв. – за енергийно обновяване на държавни и общински сгради, над 282 млн. лв. – енергийно обновяване на промишлени сгради и над 452 млн. лв. – за финансиране на мерки за енергийна ефективност за уличното осветление. Предизвикателствата, според Дончев, са как ще бъде изразходван този ресурс, за да се гарантира максимална добавена стойност.

По време на изказването си д-р Ценков коментира, че когато се е запознал с разработения наръчник и „Зелена сделка“, е останал изключително удовлетворен. Причината е, че предвидените там цели и мерки напълно съответстват с визията му за превръщането на Община Видин в лидер в България по отношение на общинските политики за екология и чиста енергия.

По отношение на това, което ще се случи в сферата на енергийната ефективност, д-р Ценков посочи, че предстои въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни жилищни сгради, както и в административната сграда на Община Видин, като паралелно се подготвят и други проекти. Вече е започнало изпълнението и на проект, благодарение на който в над 3000 домакинства ще бъдат подменени печките на дърва и въглища с котли на пелети или климатици. Видинският кмет подчерта, че това ще допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух и на здравето на видинските граждани.

Д-р Ценков подчерта, че неговите и на екипа му усилия са насочени също така към оптимизиране на работата на Регионалното депо за битови отпадъци. Целта е до края на годината там да бъде въведена термична компостация, при която ще се произвежда енергия, както и сепарация на битовите отпадъци. Една от ползите от това ще е значителното намаляване разходите на Общината за депониране на отпадъци.

„Важно нещо, което „Зелената сделка“ ни дава като възможност и което съм обещал да се случи, след като приемем бюджета на Общината, е създаване на общинско енергийно дружество. Това предприятие ще акумулира в себе си няколко усилия. Първо, подмяна на уличното осветление с енергийноефективно, което ще доведе до намаляване на разходите с над 70%. Второ, активно в следващите три години ще работим за създаване на предпоставки за изграждане на малки електрически централи върху общински терени и имоти, които да произвеждат ток от възобновяеми енергийни източници. Общинското дружество има още една цел – да добие лиценз от националния регулативен орган, за да продава ток. Нещо повече, то ще се захване и с темата за осигуряване на доставка на газ“, обясни кметът на Видин. Той допълни, че през следващите години акцентът ще бъде поставен и върху създаването на електрически градски и междуселищен транспорт, което също е сред приоритетите в „Зелената сделка“. Д-р Ценков отбеляза, че твърде малко се говори за т.нар. „чисто“ земеделие, а това също трябва да е важен приоритет на екологичните и климатичните политики.

Кметът посочи, че 21 век поставя редица предизвикателства пред общините. Но той изрази увереност, че заедно със своя екип ще им отговори адекватно и Видин не само ще настигне останалите общини, а дори ще ги надмине.

Pin It on Pinterest