Кметът на Видин: Активно променяме средата на живот и бизнес климата

Това заяви кметът на Община Видин на проведената днес пресконференция и допълни, че един от основните приоритети през 2020 година, както и занапред е благоустройството на населените места.

„Всичко, което поех като ангажимент през предизборната кампания, вече се случва“, отчете той. Даде за пример дейностите по поддържане на зелените площи, както и стартиралото преди около месец премахване на самонастанилата се растителност в „Шарампоя“. „За пръв път от 30 години започнахме да чистим град Видин от табела до табела, да премахваме избуялата на много места растителност, като влязохме и в кварталите – комплексите „Вида“ и „Химик“ вече сме ги почистили основно и до пролетта ще минем през целия град. Отделно в селата по същия начин започваме цялостно почистване, включително на гробищните паркове“, каза д-р Ценков.

Кметът подчерта, че през настоящия мандат се извършват реформи в Общината, каквито досега не са правени в такъв мащаб. И припомни, че с решения на Общинския съвет са създадени три нови общински предприятия. Обединени са също в едно звено Детска ясла „Слънчев кът“ и Детска млечна кухня. „Едното от предприятията е „Чистота, озеленяване и благоустройство“ – цялата тази дейност минава в ръцете на Общината и съм уверен, че по този начин населените ни места ще се поддържат в още по-добър вид. През дарения ще получим два трактора, един бус и друга техника. Освен това приключи обществената поръчка и до 15 януари трябва да получим упоменатата в нея техника – камионите, които ще извършват сметоизвозването, багери, трактори и всичко останало, което ще ни е необходимо“, обясни видинският кмет.

Д-р Ценков каза, че се уточняват улиците и паркингите във Видин, които ще бъдат ремонтирани с предоставените чрез Постановление на Министерски съвет на Община Видин 2 750 000 лв. Отделно от това още над 700 000 лв. ще бъдат предвидени в бюджета за благоустрояването на останалите населени места. Активно се работи и по въпроса за отдаването на концесия на минералните извори, като той вероятно ще бъде решен през настоящата година.

Кметът коментира още, че със създаването на Общинския културен институт стремежът е да бъдат обединени усилията на Ансамбъл „Дунав“, на Градския духов оркестър и на читалищата, така че да се създава модерен културен продукт и да се привличат средства по проекти. „Целта е да превърнем Видин в един прекрасен фестивален център“, подчерта д-р Ценков. В тази връзка припомни, че през 2020 година, въпреки епидемичната обстановка, Общината организира, и то с изключителен успех, няколко фестивала, които са показали на видинчани, че нещата могат да се случват по един модерен начин.

Кметът на Видин съобщи, че се подготвя създаването на още две общински предприятия. Едното ще отговаря за поддържането на уличното осветление, но ще може и да изгражда фотоволтаични мощности и да продава ел. енергия. Второто дружество ще работи за газификацията на Видин, като на първо време се осигурят доставки на компресиран газ за нуждите на бизнеса и на институциите. „Общината не може да разчита само на предоставяните от правителството средства с постановления – трябва да намерим начин да формираме собствени приходи. Затова стартираме и реформа в Регионалното депо за битови отпадъци – надявам се със създаването на възможности за сепарация, за компостация то да започне генерирането на приходи“, обясни Цветан Ценков.

„Независимо от тежката епидемична ситуация и взетите от Общински съвет решения да бъдат освободени десетки фирми от плащане на тротоарно право и наем на общинска собственост, за пръв път Община Видин има над 83% събираемост на местни данъци и такси. Това показва, че администрацията е мотивирана и работи изключително добре. Реорганизацията на финансовите звена в Общината и въвеждането на финансова дисциплина доведе до тези добри резултати“, отчете д-р Ценков. Това дава възможност Общината да продължи нормално да изпълнява задълженията си, въпреки постоянно изникващите задължения от стари периоди. В тази връзка допълни, че особено голям проблем са санкциите, наложени от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. „Визирам Пречиствателната станция и огромното бреме, което се стовари върху плещите на Общината. За програмните периоди от 2007 до 2013 година и от 2014 до 2020 година санкциите, наложени на Община Видин по проекта за Пречиствателната станция надхвърлят 15 млн. лв. – това е изключително голяма тежест“, заяви д-р Ценков. Той допълни, че в момента Агенцията за държавна финансова инспекция прави цялостна проверка: „Общината няма да се опита да скрие нищо – всичко, което се констатира, се изпраща към съответните отговорни институции, каквато в случая е българската прокуратура“. Но все пак има и добра новина – относно заведеното през този мандат дело във връзка с наложената санкция от 1,5 млн. лв. за изграждането на навес в Пречиствателната станция, има решение на Върховния административен съд, което е в полза на Общината.

Кметът подчерта, че въпреки епидемичната обстановка, която доведе до ограничаване на социалните контакти, през изминалата една година са проведени десетки разговори с потенциални инвеститори. И съобщи, че резултатите вече са налице. Инвеститори са закупили бившата бирена фабрика, където възнамеряват да разкрият производство в сферата на хранително-вкусовата промишленост, в което ще бъдат разкрити около 150 работни места. Видинска фирма също предстои да разшири своята дейност, при което ще бъдат създадени още 50 нови работни места. „Каквото е нужно от страна на общинската администрация, ще бъде направено“, заяви д-р Ценков. Изрази увереност, че с изграждането на новия магистрален път инвеститорският интерес към Видин ще се увеличи значително и такава тенденция вече се наблюдава. „Видин се нуждае от нова икономическа среда и със строителството на магистралата, с концесионирането на минералните извори тя постепенно се формира“, каза кметът.

Pin It on Pinterest