Кметът на Варна се срещна с президента на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

Кметът Иван Портних се срещна с Джеймс Кроу, президент на  Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

Организацията работи по много проекти с общини в Европа и обхваща над 20 000 социални услуги и техните асоциации. На срещата присъстваха Мая Донева, генерален секретар в организацията, Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност (НАСО), Коста Базитов – зам.-кмет, Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“, експерти от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ към Община Варна.

Община Варна развива социалните си услуги в сътрудничество с неправителствения сектор, който е активен партньор, каза кметът Иван Портних. По време на разговорите, бяха обсъдени начините за насърчаване на равни възможности за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за обслужване. Джеймс Кроу обясни, че се е срещнал с представители на социални предприятия във Варна и е впечатлен от тяхната работа, тъй като те предоставят ценна подкрепа на хората с увреждания.

Мая Донева посочи, че работи по проект ранна детска интервенция, финансиран от Европейската комисия. В рамките на проекта се повреждат работни срещи в две посоки –  обучение на експерти и подкрепа на регионите. Имаме готовност и желание за сътрудничество и подкрепа за Община Варна чрез включване в различни социални програми, които да обогатят това, което вече се прави, обясни Донева. Тя благодари на общината за предоставения терен, където се изгражда новата сграда на „Карин дом“, която предстои да бъде открита през септември.

Pin It on Pinterest