Кметът на Силистра участва в Общото събрание на ОУДТР

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов взе участие в Общо събрание на Организацията за управление на дунавски туристически район, на която той е член на Управителния съвет, днес в Русе.

В дневния ред на събитието бяха приети Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на организацията през 2019 г., Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г., Проект за бюджет за 2020 г., както и други стратегически документи.По време на заседанието д-р Найденов изрази своето мнение за повишаване колаборацията между дейностите на всички организации и асоциации, насочени към опазване и презентиране на културно-историческото наследство, като така би могъл да се получи по-силен ефект от работата им.

Pin It on Pinterest