Региона

Кметът на Шумен представи новите заместник-кметове в екипа си

На пресконференция, състояла се в Община Шумен, кметът проф. Христо Христов представи новите зам.-кметове в екипа си. Доцент д-р Виктория Ковчазова е новият заместник- кмет по „Образование, наука и култура“, Даниела Русева ще бъде заместник-кмет по „Европейски програми, екология и туризъм“, а инж. Лиляна Гайдаржиева ще бъде новият зам.-кмет по „Строителство и благоустройство“.

Накратно бяха представени приоритетите в бъдещата работа на трите ресора.

С тринадесет души по щатно разпределение, Даниела Русева обеща да развива дейността на европейски проекти, свързани с изграждането на иновативната градска среда, чистият въздух и разработване на нова концепция за туризма на община Шумен.

Приоритет в бъдещата си работа, доц. Виктория Ковчазова набеляза при извършването на ремонти на детските градини, обогатяването на културния календар на Шумен и паралелната работа с училищата, висшите учебни заведения и не на последно място читалищата от региона.

Инженер Лиляна Гайдаржиева сподели намеренията си за подобряването на пътната инфраструктура, успешното финализиране на започнатите ремонтни дейности в града и справянето с безводието по селата. Към списъка с цели тя допълни и изграждането на качествено улично осветление, отговарящо на европейските стандарти.

Проф. Христов подчерта, че основни принципи при назначаването на новите заместник- кметове са: високата професионална експертиза, която притежават и това, че всички са запознати с работата на звената от общинската администрация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest