Региона

Кметът на Шумен и екипът му направиха отчет за работата си

200 дни от работата на новия кметски екип бе отчетена днес на състоялата се пресконференция в Община Шумен.

С анализ на свършеното започна кметът проф. Христо Христов. Сред акцентите бяха стабилното финансово състояние на общината, подобряването на пътната инфраструктура, подмяната на уличното осветление и грижата за цялостната визия на Шумен. Развитието на спорта чрез изграждането на нов градски стадион също бе акцент в отчета за извършеното. Европейска визия ще придобият три ключови за града пътни артерии: бул. „Симеон Велики“, „Ришки проход“ и ул. „Университетска“. Целта е Шумен да бъде предпочитано място за живот на младите хора и те да не го напускат.

Успешно приключена данъчна кампания през месец април, допълнително финансиране на общинския бюджет с 69 милиона лева и ефективно обслужване на гражданите с устройства за картово разплащане, отчете зам.-кметът по „Бюджет и финанси“ Десислава Петрова. Увеличен е бюджетът на община Шумен за 2024 година, който вече е над 250 милиона лева.

Пълна инвентаризация на всички земеделски земи и поземлен фонд, собственост на общината в размер на 3 хил. 962 декара, отчете зам.-кметът по „Икономическо развитие“ Николай Колев. Той изтъкна като позитив за ресора  подписаното тристранно споразумение за сътрудничество между община Шумен, община Каспичан и община Велики Преслав, с цел развитие на туризма и общи културни инициативи.  Ремонтът на светещата табела на входа на Шумен при 5 км. също е една от успешните практики за ресора.  Като много успешна е отчетена и дейността на Туристическия информационен център на общината.

Арх. Николай Симеонов представи анализ на дейността на сектора „Строителство и екология“, който динамично развива освен училищната инфраструктура в града, и общественозначими обекти, като строежът на градския стадион. Съвместно с арх. Цвета Жекова- главен архитект на община Шумен, продължава работата по Генералния план за организация движението. Той ще бъде „гръбнакът на транспортната система на града ни“, заяви арх. Симеонов. Продължава преасфалтирането на много улици, възстановяването на тротоари и подмяната на уличното осветление в града и малките населени места.

27 социални услуги с високо качество се предоставят на територията на община Шумен. Това представи в анализа си зам.-кметът по „Социална политика и здравеопазване“  Светослава Хайнова. Три проекта „Грижа в дома в община Шумен“, „Топъл обяд“ и „Приемна грижа“ отговарят на изискванията и реалните нужди на общността. В проект „Грижа в дома“ обхванатите лица са 381. Той е удължен за още 6 месеца до 6 декември 2024г. От социалната услуга „Топъл обяд“ се възползват 700 лица. Разширен е и обхватът на услугата „Домашен социален патронаж“ и „Детска кухня“. Успешно се реализира и услугата „Личен асистент“. Иновативна за нуждите на възрастните хора ще бъде мобилната аптека, която през юни 2024 г. ще започне да посещава селата от общината. Това ще даде възможност хората от отдалечените населени места да поръчват лекарствата си и те да им бъдат доставяни на място, добави зам.-кметът Светослава Хайнова.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest