Кметът на Перник и министър Вълчев подписаха договор за изграждане на младежки център

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на кмета на Община Перник Станислав Владимиров подписан договор за изграждане на младежки център.

Средствата ще бъдат отпуснати след като Община Перник единствена в Югозападна България спечели проект по управляваната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.Предвидено е всяка от четирите общини, защитили успешно проектите – Перник, Бургас, Габрово и Монтана да получи по близо 4 000 000 лева, като 60% от тези средства са предназначени за изграждане на инфраструктурата на центровете. Останалата част ще бъдат насочени за развитието на цялостната им дейност.Чрез създаването на структурите младежите ще могат да участват в различни образователни, културни и граждански инициативи, чрез които да придобиват нови знания и умения. Те ще имат възможност да се включват в съвместни практики за обмяна на опит с младежи от други страни. В центъра ще се реализират дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашени от отпадане от образователната система.

Pin It on Pinterest