Региона

Кметът на община Мездра поздрави Кабелна телевизия „Интерсат“ по случай 30 години от нейното създаване

ДО

ЕКИПА

НА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ИНТЕРСАТ“ – ГР. МЕЗДРА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

Уважаеми г-н Управител,

Уважаеми служители в Кабелна телевизия – Мездра,

Позволете ми да Ви поздравя най-сърдечно от името на Община Мездра и лично от мое име по повод 30-годишнината от създаването на Кабелна телевизия „Интерсат“ – Мездра.

Приемете нашата искрена благодарност към екипа на Кабелна телевизия „Интерсат“ за обективното и професионално отразяване на дейността на Община Мездра през изминалите три десетилетия.

Уверявам Ви, че в лицето на Общинската администрация Вие ще продължите да имате коректен партньор в отстояването на общественозначими каузи и инициативи в интерес на жителите на община Мездра.

Убеден съм, че нашите съграждани оценяват по достойнство усилията на Кабелна телевизия „Интерсат” за по-добрата ни свързаност и информираност.

Пожелавам Ви здраве, семейно благополучие и нови успехи във Вашата изключително отговорна сфера на дейност!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ИНЖ. НИКОЛИНКА КЪТОВСКА,

За Кмет на община Мездра

(Съгласно Заповед №450/ 28.06.2024 г.)

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest