Кметът на Ловеч е избран в УС на Асоциацията на българските градове и региони и награден с грамота за успешно управление

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана в Управителния съвет на Асоциация на българските градове и региони (АБГР).

Това стана по време на XVI Общо събрание на асоциацията на 9 и 10 октомври в парк-хотел „Олимп“ във Велинград.

„За мен е чест и отговорност да съм член на Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони. Тук членуват 56 общини и 116 индивидуални членове, като още над 20 общини са в процедура на приемане“, съобщи Корнелия Маринова.

Същевременно кметът на Ловеч бе удостоен от Ергин Емин – изпълнителен директор АБГР, почетна грамота и статуетка в категорията „Успешно управление на голяма община 2020 в Северна България“. Това е признание за усилията на кметския екип да привлича инвестиции, за създаване на нови и високопроизводителни работни места, за чиста природа и въздух.

Събранието бе съпътствано от конференция на тема „Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските политики 2021/27“. Дневният ред на събитието включваше отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г., приемане на програма – концепция за дейността на сдружението през 2020 г. и приемане на нови членове в АБГР и нейните органи.

Сред темите на конференцията бяха указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., „Зелената сделка“ като набор от политики на Европейската комисия, които правят Европа климатично неутрална, „Общ преглед на ситуацията в ЕС“, „Местна интеграция на лицата, получили международна закрила“, „Добри практики и финансиране“ и други.

Pin It on Pinterest