Кметът на Ловеч бе избран за заместник-председател в новия УС на РСО „Централна Стара планина”

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана в новия Управителен съвет на РСО „Централна Стара планина”, като заема поста на негов заместник-председател.

Това стана на общо събрание, което се проведе на 8 септември 2020 год. в Габрово. Общото събрание преизбра кмета на Община Габрово Таня Христова за председател на УС на сдружението.

Другите членове в съвета са кметовете на общините Елена, Тетевен и Трявна – Дилян Млъзев, Мадлена Бояджиева и Силвия Кръстева.

Дейността на сдружението на старопланинските общини през 2020 г. включва предоставяне на информация, разпространение на полезни практики за добро управление на местно ниво, участие в проекти и инициативи. От най-голямо значение за членовете на сдружението са партньорските проекти КОД ЗАНАЯТИ, DESIGNSCAPES и ACHIEVE.

„Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия” (КОД ЗАНАЯТИ) има за цел да развие потенциала и конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия от сектора на художествените занаяти и чрез въвеждане на иновации да намали риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства. Консорциумът на проекта е съставен от общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България КОД ЗАНАЯТИ се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност. Наученото от европейските партньори и заинтересованите страни в България ще бъде приложено за подобряване на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

DESIGNSCAPES („Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда”) се финансира от програма Хоризонт 2020. Негов координатор е Регионално сдружение на общини от Тоскана (Италия). Проектът има за цел да разработи съзидателния потенциал на градската среда във възможно най-много европейски градове, като насърчи въвеждането на иновативни и дизайн базирани продукти, услуги и процеси в различни сфери на обществения живот.

АCHIEVE („Познаваме общата история, откриваме и разпространяваме европейските ценности”) е одобрен за финансиране от програма „Европа за гражданите”. Градовете от Централна и Югоизточна Европа, които участват в него, използват общата си европейската идентичност (история, изкуство и религия) като инструмент за борба с нарастващия евроскептицизъм.

Членове на РСО „Централна Стара планина” са общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

Pin It on Pinterest