Кметът на Хасково съобщи поредица от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса

Разработваме пакет от икономически мерки, които ще предложим на Общински съвет Хасково за ограничаване на отрицателното икономическо въздействие на наложените противоепидемични мерки върху местната стопанска дейност и подкрепа на бизнеса в Хасково.

Продължаваме да търсим още възможности в бюджета, с които да продължим да ги разширяваме, за да помогнем на малкия и средния бизнес в общината и да споделим тежестта от кризата.
Мерките, които предлагаме:
Освобождаваме от такса „тротоарно право“ фирмите, които не са работили за времето на извънредното положение. Те трябва да подадат заявление- декларация за съответния период.
Освобождаване от наем на обектите, наематели на общинска собственост, чиято дейност е с абсолютна забрана от извънредното положение;
Удължаване на срока на плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса смет с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 г.
Удължаване на срока за плащане на данък върху превозните средства с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 г.

Останете си вкъщи! Пазете се!

Pin It on Pinterest