Кметът на Габрово предлага децата в предучилищна възраст да отсъстват от детска градина по избор на родителя

Кметът на Габрово ще предложи на министъра на образованието и науката, децата, записани в задължително предучилищно образование в детските градини на територията на общината да отсъстват по желание на родителя в периода от 23 ноември до 12 декември тази година.

Предложението е провокирано от усложнената епидемична обстановка в общината и днес бе подкрепено с решение на Областния оперативен щаб.

Според съществуващата нормативната база, децата в предучилищна възраст в региони, попадащи в червена или в оранжева зона, съобразно критериите на министерството на здравеопазването, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора, съгласно заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.

В тези случаи, отсъствията на децата, чиито родителите изберат временно да преустановят посещението им в детските градини, за посочения период, ще се считат за допустими отсъствия по уважителни причини.

Pin It on Pinterest