Региона

Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов: Стартираме амбициозна програма за обновяване на дворовете на детските заведения


Със символична първа копка започна обновяването на откритите площадки за игра в детска градина „Слънце“ в Чирпан.

„С официалната церемония  стартираме амбициозна програма за обновяване на дворовете на детските заведения, за да имат модерен облик и подходяща среда за педагогическа работа на открито.  Тъй като това, което виждаме е от 60-те години, с изключение на съоръженията за игра, които колективът е подменял през годините“, каза кметът Ивайло Крачолов, като припомни времето от своето детство в градината, създадена през 1950 година. Той пожела на надзора и на фирмата-изпълнител да се справят в срок и качествено с ремонта, така че, когато децата се върнат след ваканцията тук да намерят един съвременен двор с модерни съоръжения и  да се чувстват щастливи, заедно  с учителите и родителите си. „Благодаря на екипа, с който работихме и на целия Общински съвет, както и за търпението на всички в градината“, каза кметът, припомняйки че проектът бе внесен в ДФЗ през м. ноември 2021г. „До дни ще стартират и планираните ремонти на улици и на квартални паркове, градът ще има нова визия и съвсем скоро ще бъде едно добро място за живеене“, подчерта Крачолов.

Обектът „Основно обновяване на открити площадки за игра в ДГ „Слънце“, Чирпан” е финансиран по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Община Чирпан е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 221 373,85 лева, съгласно АДБФ № BG06RDNP001-19.448-0002-C02. Срокът за изпълнение на обекта е 180 календарни дни от откриване на строителната площадка – информира Светлана Дончева, директор на общинската дирекция по европейски програми и териториално устройство. С обновяването на откритите площадки за игра в ДГ „Слънце“ ще се  реши и проблемът с  липсата на ограда от южната страна на двора.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest