Кметът на Благоевград ще открие нова сграда и детски площадки към ДГ № 8 „Вечерница“

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов ще открие  нова сграда и детски площадки към Детска градина № 8 „Вечерница“ – Благоевград, изградени по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов ще открие  нова сграда и детски площадки към  Детска градина № 8 „Вечерница“ – Благоевград,  изградени по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, Административен Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 21 януари 2020г., от 11:30 часа, в Детска градина № 8 „Вечерница“    (ул. ,,Григор Пърличев“ №15.)

Изградена и изцяло оборудвана е нова двуетажна сграда, в която се помещават три занимални със спални помещения, разливни и санитарни помещения, и зала за провеждане на тържества и други занимания. В дворното пространство са изградени и оборудвани нови детски площадки. 

В съществуващите две сгради занималните и спалните помещения са обновени с ново оборудване. За кухненското и пералното помещения са доставени нови уреди и оборудване.

Pin It on Pinterest