Кметът на Благоевград посети складовете към общинската социална кухня

Бюджетно звено ,,Заведения за социални услуги“ към Община Благоевград с подготвени хранителни пакети за потребители на социални услуги

Днес кметът инж. Румен Томов и заместник-кметът по строителството инж. Евгени Терзиев посетиха складовете към общинската социална кухня. Бюджетно звено ,,Заведения за социални услуги“ към Община Благоевград с подготвени хранителни пакети  за потребители на социални услуги. По Оперативна програма за храни от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – ,,Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2017-2019г., са одобрени за получаване 263 индивидуални хранителни пакета, които ще бъдат разпределени по следния начин:

Благоевград 15 +  с.Падеш – 1 за възрастни над 65 години;

Благоевград- 105 – Патронажна грижа;

Благоевград –  142 – Топъл обяд.

Придвижването на пакетите ще се извършва от складовите помещения към Общинската кухня на адрес:  ул. ,,Скаптопара“ №26 до окончателното им раздаване на потребителите.

По програма ,,Топъл обяд“ са одобрени 142 пакета, тъй като тя е приключена на 29 февруари  2020г. и от тях в Обществената трапезария се хранят 66 човека, останалите 76 ще бъдат разпределени за ползване от Домашен социален патронаж и за нуждите на бедстващи и най-нуждаещи се лица.

Pin It on Pinterest