Кметът на Благоевград: Няма да ограничавам протестни действия, защото хората трябва да бъдат чути

Имате моята подкрепа, аз преди всичко съм гражданин

Според протестиращите най-големите замърсители на въздуха в областния град са промишлените обекти, автомобилният трафик и неконтролираното изгаряне на битови отпадъци.   Те настояват за по-строг контрол на суровината, която се изгаря в промишлените обекти. Кметът инж. Томов обяви, че община Благоевград  контролира нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Контролът се осъществява чрез звената в общинската администрация . Сред предприетите мерки е издадената заповед за налагане на санкции на лица, които умишлено си позволяват да изгарят опасни отпадъци. Също така инж. Румен Томов пое ангажимент пред хората, като заяви, че от началото на новата година две нови мобилни станции ще измерват чистотата на въздуха в Благоевград. Те ще бъдат позиционирани, там където до момента са измерени най-високите нива на замърсяване на въздуха. ,,Общинското ръководство има яснота за стъпките, които трябва да се направят и е решено да се работи за това“, каза още г-н Томов.

 Сред обсъдените теми е и замърсяването на въздуха от натоварения транспортен трафик,  акцентира се за кръговото кръстовище на бул. „Джеймс Баучер“. Поставени бяха искания за защита на работниците в цеховете, протестиращите настояват за проверка на място от Инспекция по труда за сключени трудови договори и продължителност на работното време.

В края на срещата кметът заяви: „Живея в този град и няма да ограничавам протестни действия, защото хората трябва да бъдат  чути. Имате моята подкрепа, аз преди всичко съм гражданин“. Протестът приключи със стискане на ръце на кмета инж. Румен Томов и Сергей Лазаров в името на чиста околна среда и по-добър живот на жителите на Благоевград.

Pin It on Pinterest