Кметът на Асеновград: Важно е разработването и приемането на бюджета да бъде с активното участие на хората

Събитието ще се състои на 22.01.20 г. (сряда).

Обществено обсъждане на проекта за Бюджет 2020 г. на община Асеновград ще се проведе през следващата седмица. Датата, за която е насрочено събитието, е 22.01.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала №601 (заседателната зала на Общинския съвет), разположена на 6-тия етаж в сградата на администрацията.

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев отправя покана към асеновградчани и жителите на населените места в общината да вземат участие в представянето на проекта. Целта на обсъждането е да се запознаят гражданите с това, как се предвижда да бъдат изразходвани публичните средства, което е знак за прозрачно управление. Община Асеновград кани всички заинтересовани граждани да присъстват, да изразят мнение, да отправят предложения, да задават въпроси.

„Категорични сме, че разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения и то трябва да се взема с активното участие на местната общност“, каза доктор Христо Грудев. Материалите по проекта за бюджета за 2020 г. ще бъдат изложени на табло в информационния център на общината и публикувани на официалния интернет сайт: www.asenovgrad.bg.

Pin It on Pinterest