Кметът на Асеновград: Категорично няма да се строи на стадион „Шипка“, нито ще се извършват разпоредителни сделки

Повод за изказването му са твърденията, които не отговарят на истината, че собствениците на реституираните имоти ще си влязат във владение и младите спортисти на града няма да има къде да спортуват.

    „Нямаме намерения и никога не сме имали такива, да извършваме каквито и да било разпоредителни сделки с парцели от терените на стадион „Шипка“ – основното и резервното игрища в Асеновград. Категорично заявявам, че през целия ни мандат няма да се строи там, каквито твърдения се разпространяваха из публичното пространство. Напротив – ангажираме се даприведем стадиона във вид, в който гражданите, посещавайки го да им е приятно“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Повод за изказването му са твърденията, които не отговарят на истината, че собствениците на реституираните имоти ще си влязат във владение и младите спортисти на града няма да има къде да спортуват.

Към днешна дата на стадион „Шипка“беше извършено така нареченото „продухване“ на сондите. Закупена бе помпа за напояването, изграждат се и нови пейки. „Треньорският екип, който в момента се занимава с младите футболисти, също се ангажира с поддръжката на стадиона. Досега общината е инвестирала около 60 000лева. Освен това, за ФК „Асеновец 2005“ отпуснатите средства за 2020 г. са в размер на 88 000лева и още 10 000 лева за поддръжка на самия стадион.

Със съдебно решение, след проведени съдебни процедури, на собствениците е възстановен имот, който влиза в границите на резервното игрище, разположено на територията на стадион „Шипка“ в Асеновград. Последният от тях има право да влезе във владение през 2017 г. 2 години по-късно до община Асеновград е входирано заявление на собствениците за ново урегулиране на имотите по начин, по който да не бъде засегнато резервното игрище. Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) със свой протокол №27/20.08.19 г. не е одобрил предложението. Решението гласи, че „ЕСУТ счита, че таблицата в скицата-предложение не съответства на графичната част. Липсват доказателства за съгласие от собственика на ПИ 00702.511.234 по КК на гр. Асеновград за включване на имота в съсобствен УПИ. ЕСУТ връща преписката за отстраняване на нередностите.“

Община Асеновград се ангажира с разрешаване на проблема с резервното игрище, с цел да не се допусне нарушаване на тренировъчния процес. Предвид възможни последващи реституционни претенции, от страна на собственици, община Асеновград е възложила проектиране на нов стадион с прилежаща инфраструктура върху изцяло общинска земя с площ 40 декара, към която никой няма претенции. След изготвянето на проекта ще се търси финансиране за реализирането му.

Част от средствата, които община Асеновград е заделила за спорт, спортни бази и поддръжка през тази календарна година, са разпределени последния начин:

  • СК „Асеновец“ – поддръжка на спортно-материалната база, в това число, за отопление – 12 000лева, за ФК „Асеновец – 2005“ – 88 000лева, а за поддръжка на стадион „Шипка“ – 10 000лева;
  • подпомагане дейността на БК „Асеновец 2005“ – 25 000лева;
  • организиране на спорт по села и квартали – 10 000лева;
  • подпомагане на футболни клубове по села и квартали – 50 000лева;
  • поддръжка на стадион в квартал „Долни Воден“ – 5 000лева;
  • общински състезания мероприятия, подпомагане за олимпийска подготовка – 35 000лева;

Общо всичкообщина Асеновград е отделила 400 000 лева за спорт през 2020 г.

Pin It on Pinterest