Кметът на Асеновград: COVID отделението няма да бъде закрито

Община Асеновград уверява, че COVID отделението към общинската болница в града няма да бъде закрито.

Дори напротив – при възможности и в случай, че се наложи, ще се предприемат мерки по разширяване на обхвата му. В това е категоричен кметът на града доктор Христо Грудев. Изказването му от трибуната на местния парламент е по повод твърдения на общински съветници, че съществува опасност  Асеновград да остане без специално отделение за приемане на заболели от коронавирус.

Дискусията на редовното заседание на Общинския съвет в града възникна по повод заявка от Министерството на здравеопазването за освобождаване на помещението. Искането е във връзка с реализиране на проект, от страна на държавната институция. Припомняме, че помещението бе преструктурирано в спешен порядък в COVID отделение. Това стана факт по предложение на администрацията и с одобрението на Общински съвет – Асеновград, като се отделиха 290 000 лева, но и благодарение на дарители от града и региона.

С две последователни решения на местния парламент, от декември 2016 г., помещението и прилежащата му територия са предоставени безвъзмездно за управление на Министерството на здравеопазването. В изпълнение на двете решения, през май 2017 г. са сключени два договора между община Асеновград и държавното ведомство. Малко повече от година след това, главният архитект на града е издал разрешително за строеж, като целта е била да се преустрои съществуващата сграда във филиал на Спешна медицинска помощ (ФСМП). Министерството на здравеопазването е обявило процедура за избор на изпълнител на строително монтажни дейности, в който попада и гореспоменатият обект.

Това налага администрацията да предприеме действия по едностранно прекратяване на описаните договори, с цел да се запазят функцията и дейността на COVID отделението към МБАЛ – Асеновград. Решението бе предложено и прието от Общинския съвет в града с 24 гласа „За“, 5 – „Против“ и 2 – „Въздържал се“. Доктор Христо Грудев обясни, че Асеновград има нужда от отделението за прием на пациенти с коронавирус. И в отговор на гласувалите с отрицателен вот съветници, кметът заяви, ще се направи всичко възможно звеното да бъде запазено. Доктор Грудев подчерта, че ако днешното предложение не беше одобрено, тогава съществуваше реалната възможност болницата да го загуби, но в крайна сметка местният парламент е взело правилното решение.

Pin It on Pinterest