Кметът Корнелия Маринова запозна зам.-министър Адриана Стоименова с постигнатото в социалните услуги в Ловеч

Кметът Корнелия Маринова посрещна на 6 октомври в Ловеч Адриана Стоименова, заместник-министър на труда и социалната политика, която се запозна с постигнатото в социалните услуги.

На срещата присъстваха Мая Василева, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Венцислав Христов, заместник-кмет на Община Ловеч, и Валерия Баръмова, началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

След като посети част от разкритите 26 социални услуги, зам.-министър Адриана Стоименова сподели: „Впечатлена съм от това, което видях в Ловеч. И от социалните услуги, и от града. Ще споделя с колегите от другите общини като добра практика въведената почасова услуга в домашна среда от „домашен санитар“ срещу заплащане на такса“.

„Наш приоритет в социалната политика е повишаване качеството на съществуващите услуги, надграждането им и разкриването на нови за обхващане на максимален брой рискови групи“, подчерта Корнелия Маринова. Кметът на Община Ловеч подари на заместник-министъра юбилейни монети с образи от Ловеч.

В социалните услуги в община Ловеч са ангажирани над 500 служители, те се грижат за над 1250 лица от уязвими групи. Подкрепата се оказва както в домашна среда, така и чрез резидентни услуги и специализирани институции.

В условията на епидемиологичната обстановка успешно се реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 и Компонент 3. Общото финансиране по два проекта, осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, е в размер на 762 131, 24 лв. В изпълнение на  проектите са назначени общо 84 служители – социални асистенти, домашни помощници и медицински специалисти, които осигуряват мобилни и интегрирани здравно-социални услуги на  464 нуждаещи се лица. Обхванати са 11 населени места на територията на общината.

В момента Община Ловеч разполага с добре развита мрежа от социални услуги – като брой, вид и обхват на целевите групи. Това не остана незабелязано. През 2019 г. Община Ловеч получи награда за активни социални политики и цялостен принос за социалното развитие на България от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и призът „Кмет на годината за мандат 2015 – 2019 ” в категория „Социална община“.

Pin It on Pinterest