Кметът Фандъкова участва в онлайн конференция на CIVEX на Европейския комитет на регионите

Конференцията бе за бъдещето на Европа като възможност за укрепване на европейската демокрация

„Днес все по-осезаемо се усеща необходимостта, политиките на ЕС да следват териториално-ориентиран подход, поставящ гражданите в основата му. Като кмет на София чувам ежедневно мнението на хората и техните възгледи за политиките, които ги засягат. Гражданите са все по-активни и се стремят да участват в оформянето на своето бъдеще отдолу-нагоре, като по този начин вземат решения за политиките, които оказват влияние върху него.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която участва на 16 ноември 2021 г. в заседанието на комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите във връзка с тематичен дебат относно Конференция за бъдещето на Европа.

Събитието е последният от поредица тематични дебати, стартирали още през 2019 г. в контекста на Конференцията.

Сред основните говорители бе кметът на София Йорданка Фандъкова, като един от изпълнителните президенти на Съвета на европейските общини и региони.

В рамките на дискусията бяха обсъдени основните констатации и напредъкът в рамките на Конференцията, както и дали дейността досега е обхванала по подходящ начин местната и регионална гледна точка и начините за укрепване на местния „отпечатък“.

Говорители в панела с участие на кмета на Столична община бяха и Колин Сиклуна, началник на кабинета на Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия с ресор демокрация и демография и д-р Сара Майер, научен сътрудник в Дунавския университет, Кремс, ръководител на проекта REGIOPARL.

Г-н Сиклуна споделили с участниците очакванията и визията си относно регионалния и местния „отпечатък“ в дискусиите в рамките на Конференцията и как неговият потенциал може да бъде отключен и продължен и след конференцията.

Г-жа Майер говори за приноса на регионалните парламенти за демократичната легитимност и приноса им към целите на Конференцията за бъдещето на Европа.

В контекста на дискусиите в цифровата платформа и европейските граждански панели, разкриващи очакванията на гражданите за повече прозрачност в процесите на вземане на решения и достъп до институциите на ЕС, Йорданка Фандъкова бе поканена да представи визията си относно възможностите на местните власти да бъдат връзката между местното и европейското ниво, както и прилагането на инструментите за демократично участие.

В рамките на изказването си тя подчерта добрата възможност, която Конференцията предоставя за всеобхватно участие на всички заинтересовани лица, както и за акцентиране  върху приноса на местните власти за бъдещето на ЕС и за демократичното развитие на общностите. Тя също така изведе на преден план и важната роля на представителните организации на местните власти на национално и европейско ниво в този процес.

Кметът на София припомни дебат с комисар Шуица от януари 2020 г., когато Конференцията бе възприета за първи път като възможност за промяна на начина на управление и преминаване към партньорския модел. Тя подчерта важността на активното гражданско участие в процеса по вземане на решения, като допълни, че в рамките на дебата за бъдещето на Европа е заложено както доверието на обществото в демократичните ценности, така и доверието в способностите на изборнитте представители да управляват съгласно прозрачни и отчетни процеси.

Фандъкова обърна внимание на множеството дискусиите, свързани с необходимостта от насърчаване на демокрацията на участието, което трябва да бъде приветствано и да има последващи действия. „Трябва обаче да надхвърлим традиционните форми на участие. Съществуват и други инструменти като насърчаването на проекти, водени от общността, бюджетиране с участие на гражданите, обществени консултации, мобилизиране на млади хора чрез младежки съвети и други“.

В изказването си Фандъкова даде пример, че чрез общо 12 програми в периода 2007 – 2020 г. са подкрепени стотици граждански проекти в различни сфери, както и че във връзка с пандемията от КОВИД-19 са предоставени различни възможности за разработване на онлайн проекти. Тя сподели с участниците редица инициативи на Столичната община като:

направление Иновативна София, подкрепящо дигиталната трансформация на София стартирахме няколко проекта в помощ на гражданите на София по време на пандемията. А днес продължаваме с плановете си и проектите, поставяйки гражданите в центъра и търсейки широк спектър от мнения и консенсус сред гражданите относно дигитализацията.
проект, фокусиран върху стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране и повторната употреба на материали.
През 2021 г. започна изпълнението на проекта „София избира“ за финансова подкрепа и реализиране на граждански проекти, като тази година гражданите избраха да се обновят санитарните помещения в учебни заведения в столицата.
Миналата година завърши инициативата „Пътеводител за обществени консултации“. Чрез нея бе оценен Индексът на гражданското участие на територията на Столична община за 2020 г. Въз основа на изготвената оценка и препоръки, общината ще предприеме редица дейности за подобряване средата за гражданско участие, както и за насърчаване на практиките и проявленията на гражданско участие.

Конкретно по въпроса за осъществяването на връзка между гражданите и европейските институции, тя сподели виждането си за по-силната роля на представителните организации на местните власти на национално и европейско ниво. „Нашата съвместна работа с останалите нива на управление е ключова, а нашите организации и асоциации са тези, които ни подпомагат на ежедневна основа в контактите с останалите нива на управление“.

„Европа се нуждае от всички нива на управление, за да осигури устойчива трансформираща промяна“, каза Фандъкова, подчертавайки важността на модела на управление в партньорство. „Важно е да има осъзнаване за тази взаимосвързаност, защото в предстоящия период ще бъдем поставени пред сложната задача да изградим устойчиви, прогресивни и модерни градове и общности. А добре знаем, че трансформацията започва отдолу нагоре.

„Ние, като кметове, сме в най-добра позиция да представим практически идеи, предложения и работещи решения, както в национален, така и в европейски контекст, за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства“. Тя допълни, че положителният опит на гражданите в използването на демократичните механизми на местно ниво ще допринесе и за доверието им към демократичните ценности и институции на национално и наднационално ниво, каза също кметът на София.

Pin It on Pinterest