Региона

Кметът Добрин Добрев подписа споразумение за осигуряване на средства за най-големия от проектите от Инвестиционната програма – за ремонт на коритото на река Бели Лом

Кметът на Община Разград Добрин Добрев подписа споразумение с Министъра на регионалното развитие инж. Виолета Коритарова за още един от проектите на Община Разград, които са включени в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Проектът „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград“ е на най-голяма стойност сред седемте одобрени – сумата е 31 089 680,68 лева с ДДС. Предвижда се проектът да се реализира в продължение на три години, като за всяка от тях ще се отпуска необходимата за предвидените дейности сума.

По проекта поетапно ще бъдат изпълнени дейности по почистване и укрепване на бреговете на р. Бели Лом в регулацията на град Разград и ще се осигури пропускателната способност на сеченията при преминаване на максимални оразмерителни водни количество. Техническото решение е изработено на база хидроложки и хидравлични изчисления за р. Бели Лом. Общата дължина на речното корито на река Бели Лом, която преминава през Разград, е 3950 м. По проекта ще бъде премахната компрометираната бетонова конструкция на дъното и ще бъде изградено изцяло ново корито на реката с 6 рампи за обслужване на коритото от почистваща техника. Ще се извърши ревизия на мостовите съоръжения в участъка от бензиностанция „Петрол“ до бившия „Месокомбинат“, част от мостовете ще се ремонтират, а други ще бъдат подменени.

С това подписаните споразумения за осигуряване на средства по Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за изпълнение на проекти на Община Разград стават 5. Останалите одобрени са: „Ремонт на общински път RAZ 1111 / III 204 Разград-Благоево/ граница общ.(Разград Попово) Еленово Дриново/III 204/“ за 1 012 800 лева; „Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110 / RAZ 1113 o.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец – /III-205/“ – 2 429 451,67 лв. без ДДС; „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр. Разград – Трети участък от ул. „Странджа“ – 1 048 406.74 лв. без ДДС; „Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Разград“ – 875 000.00 лева без ДДС. По реализацията на тези проекти вече тече подготовка за обявяване на обществени поръчки за определяне на изпълнители на предвидените дейности.

Припомняме, че за пръв път в държавния бюджет бе предвиден ресурс за реализация на общински проекти съобразно проектната готовност на общините. За Община Разград бе предвидено финансиране за 7 проекта на обща стойност над 43 милиона лева.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest