Региона

Кметът Благомир Коцев кани партии и коалиции на консултации за състава на секционните избирателни комисии

В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Варна Благомир Коцев кани парламентарно представените политически партии и коалиции – коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, партия „ДПС“, партия „Възраждане“, коалиция „БСП – За България“ и коалиция „Има такъв народ“ за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК). Консултациите ще се проведат на 30 април 2024 г. от 14:00 часа в зала „Варна“ на Община Варна. Те са във връзка с предстоящите избори за народни представители и членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

При участие в консултациите партиите и коалициите следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението 

– трите имена и единен граждански номер на предложените лица

– длъжността в комисията, за която се предлагат

– образование, специалност

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице

  1. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 април 2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. Пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest