Региона

Кметът Благомир Коцев: До края на работния ден строителните фирми да заявят готовността си за аварийните улични ремонти

До края на юни да приключи уличната рехабилитация на територията на Община Варна, нареди още кметът Коцев

 До края на работния ден пътностроителните фирми да заявят своята готовност за започване на аварийните ремонти на територията на общината. Това нареди по време на сутрешната оперативка на общинската администрация кметът Благомир Коцев. По данни на ресорната дирекция „Инженерна инфраструктура“ от фирмите са потвърдили, че имат необходимия технически и човешки ресурс да започнат уличната рехабилитация, веднага след като общината им възложи дейностите. В момента завършва остойностяването на ремонтните от експертите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“, съобщиха служители по време на срещата.

В отговор, кметът Коцев нареди възлагането да стане възможно най-бързо. В края на миналата седмица той проведе нарочна среща за аварийните ремонти с представители на районните администрации и изиска те да са успешно завършили преди началото на активния туристически сезон – до края на месец юни.

По време на срещата стана ясно, че всички районни администрации са подготвили списъци с проблемните участъци и приблизителните площи, които трябва да се асфалтират аварийно. Кметът Коцев поиска преди възлагането на същинските строително-ремонтни работи списъците да бъдат възможно най-актуални и с набелязани приоритетни места.

Прецизното приоритизиране на участъците за спешна рехабилитация е необходимо, тъй като средствата от бюджета – 3 милиона лева за територията на цялата община, могат да се окажат недостатъчни. За миналата година са били гласувани 5 милиона лева, но реално усвоени за пътна рехабилитация са били едва половината от тях, стана ясно по време на срещата. През есента на 2023 г. не са запълвани дупки, защото пътностроителните фирми са нямали капацитет да извършват едновременно и основни, и текущи ремонти.

За да се оптимизират аварийните дейности, само в най-наложителните случаи ще се пълнят дупки по улици, които са проектирани за основен ремонт, беше решено по време на срещата. С приоритет ще се работи в централните райони „Одесос“ и „Приморски“ и особено в участъците, където се полага маркировка за т.нар. „зелена зона“.

Беше обсъдена и възможността за промяна на наредбата, която засяга прокопаването и полагането на подземни комуникации. Електроразпределителното дружество, ВиК и фирмата по газификация трябва да бъдат запознати с инвестиционните намерения на общината и с проектите за бъдещи ремонти, както и да поддържат по-добра комуникация с районните администрации, за да не се позволява компрометирането на гаранционните настилки, решиха още участниците в срещата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest