Кмет и областен управител проведоха среща в Силистра

На среща с областния управител на Силистра – г-жа Ели Тодорова и г-н Минчо Йорданов- зам.областен управител, днес, разговаряхме по важните задачи за развитието на Община Силистра.

Засегнати бяха редица въпроси от дневния ред на местната общественост: социалната грижа и подкрепа към хората в неравностойно положение- осигуряване на лични асистенти, патронажна грижа, обхванати по програмата „Топъл обяд“, настаняване в социални домове и в центрове от семеен тип, гарантиращи нормална среда на живот и ежедневие; състоянието на здравния сектор във време на пандемия; проблемите на хората- за и против преминаването на тежкотоварни машини през и/или извън града ни; професионалната приемственост между поколенията в администрацията; организацията на изборите за формиране на народно събрание и др.На срещата подчертах, че правото на свободна избирателна воля на българските граждани -в страната и чужбина, е гарантирано и общинската администрация ще осигури всички регламентирани от законите в страната дейности по провеждането им.

Pin It on Pinterest