Класиране в Петото издание на конкурса „Аз раста патриот“

За пета поредна година, Областна администрация Смолян, в партньорство с бутилираща компания „Михалково“, проведе конкурса „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“.

И тази година с радост отбелязваме висок интерес към инициативата. В Областна администрация Смолян постъпиха 102 фотоси с общо 114 деца в народни носии, а 13 ученика споделиха в разказите си видяното и направено от тях добро.

Нелеката задача да излъчи победителите в отделните категории имаше компетентна комисия с председател заместник-областният управител Андриян Петров и членове: Румяна Караманолова – Главен експерт в Дирекция „АКРРДС“; Светозар Казанджиев – Председател на Клуб на дейците на културата – гр. Смоллян; Валентина Василева – Директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян; Цветанка Генчева – Управител на Областен информационен център – гр. Смолян; Стоянка Люнчева – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Нови хоризонти“ – гр. Смолян; Сашо Сарандалиев – Председател на Фотоклуб „Орфей“ – гр. Смолян.

След обсъждане на кандидатурите беше взето изключително трудното решение за класиране на участниците по категории.

Категория „Фотографии“

Възрастова група 1 – 4 години

Първо място – Даная Моллова – на 3 години и 4 месеца от село Сопота, община Рудозем, област Смолян.

Второ място – Елица Меркова – на 4 години от село Старцево, община Златоград, област Смолян.

Трето място – Стефан Чипилов – на 1 година от град Рудозем, област Смолян и Димитър Оджаков – на 1 година и 6 месеца от град Смолян, област Смолян.

Възрастова група 5 – 8 години

Първо място – Виктория Трампова – на 6 години от село Любча, община Доспат, област Смолян.

Второ място – Александър Добрав – на 7 години от град Смолян, област Смолян и Теодор Димчевски – на 6 години от град Смолян, област Смолян.

Трето място – Кристиана Костадинова – на 7 години от село Момчиловци, община Смолян, област Смолян и Божана Байрактарова – на 7 години от село Ерма река, община Златоград, област Смолян.

Възрастова група 9 – 15 години

Първо място – Никола Четроков – на 11 години от град Смолян, област Смолян.

Второ място – Лора Рускова – на 15 години от град Мадан, област Смолян.

Трето място – Владимир Капуджиев – на 10 години от град Смолян, област Смолян и Николина Даипова – на 12 години от село Долен, община Златоград, област Смолян.

Възрастова група 16 – 18 години

Първо място – Сийка Кокунева – на 16 години от град Златоград, Област Смолян.

Второ място – Лили Талева – на 16 години от град Златоград, Област Смолян.

Трето място – Александър Ружинов – на 17 години от село Оряховец, община Баните, област Смолян.

Специални награди:

  1. За „Семейна традиция“ от Областния управител на област Смолян Недялко Славов се присъжда на Христо, Мила и Алексиа Бесалеви на 8,7 и 6 години от гр.Смолян.
  2. От „Михалково“ АД за Кристиана Костадинова на 7 години от село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
  3. От Областен информационен център – гр. Смолян за Райчо Станчев на 13 години от село Соколовци, община Смолян, област Смолян.
  4. От Сдружение с нестопанска цел „Нови хоризонти“ – гр. Смолян за Николай Масатев на 12 години от село Долен, община Златоград, област Смолян.
  5. От Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Смолян за Тодор Плеснев на 13 години от село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
  6. От РИМ „Стою Шишков“ – Смолян за Мария Глухова на 12 години от гр. Златоград, област Смолян

Конкурс „Видях доброто“ – Категория „Разказ“

Възрастова група V – VIII клас

Първо място – Кристина Костадинова от VI клас на СУ „Св. княз Борис I Покръстител”, село Старцево, Община Златоград, област Смолян и Сузана Агова от V клас на ОУ „Гео Милев”, село Грохотно, Община Девин, област Смолян.

Второ място – Александър Хаджиев от V клас на СУ „Св. княз Борис I Покръстител”, село Старцево, Община Златоград, област Смолян и Пънар Диова от VI клас на ОУ „Гео Милев”, село Грохотно, Община Девин, област Смолян;

Трето място – Емилия Чаушева от VI клас на СУ „Св. княз Борис I Покръстител”, село Старцево, Община Златоград, област Смолян и Бейза Любченли от VII клас на ОУ „Гео Милев”, село Грохотно, Община Девин, област Смолян.

Определени бяха две специални награди, които получават:

  1. От Регионално управление на образованието-Смолян за Никол Пулчева на 7 години от гр. Смолян
  2. Поощрителна награда за Сийка Кукунева на 16 години от град Златоград, област Смолян.

Поради извънредната обстановка, предизвикана от пандемията с COVID-19, сме възпрепятствани да проведем официално тържество за награждаване. Награди са предвидени за всички участници, те ще достигнат до децата чрез училищната мрежа, със съдействието на РУО-Смолян и общинските администрации.

Областна администрация Смолян изказва благодарност към всички деца, към техните родители и учители за интересът към конкурса „Аз раста патриот“, изразяващ обич и уважение към народните традиции, към Родопите и България!

Pin It on Pinterest