Картина от художника Николай Караджов е акцент на месеца в ХГ „Христо Цокев“ Габрово

Русенският художник Николай Караджов (1950) започва своя творчески път през 70-те години на ХХ-ти век, след завършване на Художествената академия в София при проф. Ненко Балкански.

В картината „Произшествие” – акцент на м. октомври 2019 г. в ХГ „Христо Цокев“, гледаме като в камера обскура на композицията от обекти, поместени в едно почти херметично пространство: конус, сфера, жълта копринена риза и една ръка, като намек на човешко тяло поместено в хартиена торбичка. Забелязваме и дупка в едната от плоскостите. След това вече съзнанието ни конструира като в пъзел  композиция на събития.

Художникът е създава една майсторска лаконична композиция, съставена от различни обекти, която трябва да бъде разшифрована. Колоритната изтъкнатост и детайлизираност са характерни черти в творбите на Николай Караджов. Те вероятно са възприети от неговия учител – Ненко Балкански и от интереса към нидерландската живопис.

Творби на Николай Караджов са собственост на НХГ, на много галерии в страната, както и на частни колекции в България, Гърция, Сърбия, Турция, Австрия, Германия, Белгия, Норвегия, Дания, Холандия, Великобритания, САЩ, Бразилия, Аржентина, Венецуела.

Pin It on Pinterest