Карантинирани лица в община Асеновград

За времето  от 08:00 ч. на 19.05.20 г. до 08:00 ч. на 20.05.20 г. бяха  заведени на отчет 19 нови лица под карантина.

На 7 лица е отпаднала карантината. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 29 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 4 обекта. На 19.05.20 г. се дадоха указания на директорите на детски градини и ясли да се извърши необходимата подготовка за започване на работа.
Карантинирани от 08:00 ч. на 18.05.20 г. до 08:00 ч. на 19.05.20 г. – 22 нови лица. Няма с отпаднала карантина. От екип на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 24 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 5 обекта. Образуване е една преписка срещу лице за неспазване карантинните изисквания.
За времето от 08:00 ч. на 15.05.20 г. до 08:00 ч. на 18.05.20 г. бяха заведени на отчет 16 нови лица под карантина. На 11 души отпадна карантината. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 44 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 4 обекта. В РУ – Асеновград е получен един сигнал за нарушение на ограничителните мерки. Няма образувани преписки и бързи производства срещу лица, неспазващи карантинните изисквания.
Карантинираните към днешна дата (15.05.20 г.) в община Асеновград са общо 118. От тях 71% са в града, а останалите са жители на селата, като най-много са от Боянци – 24. Няма регистрирани случаи на коронавирус COVID-19 в община Асеновград до момента. През изминалата седмица екипи на РЗИ – Пловдив и РУ – Асеновград извършиха общо 206 броя проверки на лица за спазване на карантинните ограничения и 63 – на обекти с обществено предназначение. Образувани са 3 преписки за нарушения на карантинните изисквания. За последната седмица са получени общо 7 сигнала – основно за неспазване на ограничителните мерки. Създадена беше организация за своевременно изпращане  заповедите на министъра на здравеопазване по населените места в общината за предприемане на мерки за изпълнението им. В МБАЛ – Асеновград постепенно се възобновява приемът на пациенти. За COVID-19 са изследвани още 3-ма души от лечебното заведение, чиито проби са отрицателни. В „Медицински център I“ също се възобновява провеждането на консултации и ваксинации. Установено е, че 6 асеновградчани са контактни на медицинска сестра, която ги е обслужвала и е била с потвърдена положителна на COVID-19 проба – от онкология в Пловдив. Пациентите са с онкологично заболяване и провеждат химиотерапия. Днес (15.05.20 г.) им са връчени предписания за спазване на 14-дневна карантина. Те ще съобщават за състоянието си на личните лекари. 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – ще бъде отбелязан виртуално от училищата в община Асеновград, стана ясно по време на днешното заседание на Общинския оперативен щаб. Матурите ще се провеждат между 01.06.20 г. и 03.06.20 г., държавните изпити – между 05.06.20 г. и 10.06.20 г. Планирано е провеждане на балове след 26.06.20 г. или през юли, при условие, че това бъде разрешено от Министерството на здравеопазването.
Всички проби от PCR тестове на служителитe от ЦНСТ – Асеновград, Дом за възрастни с физически увреждания в Асеновград и от Комплекс за социални услуги „Гергана в село Нареченски бани“ са отрицателни. Изследвани са общо 54 служители.За времето от 08:00 ч. на 12.05.20 г. до 08:00 ч. на 13.05.20 г. беше заведено на отчет 1 ново лице под карантина. Няма такива, с отпаднала карантина. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 34 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 7 обекта с обществено предназначение. В РУ – Асеновград не са получени сигнали за нарушение на ограничителните мерки. Няма образувани преписки и бързи производства срещу лица, неспазващи карантинните изисквания. Създава се необходимата организация за запознаване на населението на общината с новите заповеди на министъра на здравеопазването и се провежда необходимата разяснителна работа.
От 08:00 ч. на 11.05.20 г. до 08:00 ч. на 12.05.20 г. бяха карантинирани 3 нови лица. Няма заведени на отчет, на които карантината да е отпаднала. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 36 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 17 обекта с обществено предназначение. В РУ – Асеновград бе получен един сигнал за нарушение на ограничителните мерки. Няма образувани преписки и бързи производства срещу лица, неспазващи карантинните изисквания.
От 08:00 ч. на 11.05.20 г. до 08:00 ч. на 12.05.20 г. бяха карантинирани нови 58 лица. Отпадна карантината на 6 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 39 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 27 обекта с обществено предназначение. В РУ – Асеновград не бяха получени сигнали за нарушение на ограничителните мерки. Образувана е една преписка срещу лице, неспазващо карантинните изисквания. Екипи с представители на РУ – Асеновград и Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив извършваха проверки на заведенията, които работят.
За времето  от 08:00 ч. на 08.05.20 г. до 08:00 ч. на 11.05.20 г. няма заведени на отчет нови лица под карантина. Отпадна карантината на 13 души. Орицателен е резултатът от изследването с PCR тест на мъжа, който бе приет с инсулт в МБАЛ – Асеновград през миналата седмица. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 68 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 12 обекта с обществено предназначение. В РУ – Асеновград бяха получени 4 сигнала за нарушение на ограничителните мерки. Няма образувани бързи производства и преписки срещу лица, неспазващи карантинните изисквания. По-голямата част от заведенията, които разполагат с градини на открито, започнаха работа. Създадената организация за обслужване на клиентите отговаря на изискванията, поставени в заповедта на министъра на здравеопазването.
Карантинираните към днешна дата (08.05.20 г.) в община Асеновград са общо 108. От тях около 75% са в града, а останалите са разпределени в селата. Най-голям е броят на лицата, поставени под карантина в Боянци – 12 и Тополово – 7. Към момента няма регистрирани случаи на коронавирус COVID-19 в община Асеновград. В болницата в града има един пациент, който е приет вчера (07.05.20 г.) с инсулт. Направен му е тест за антитела, след което е взета и проба от секрет, като резултатът се изчаква. През изминалата седмица екипи на РЗИ – Пловдив и РУ – Асеновград извършиха общо 274 проверки на лица за спазване на карантинните ограничения и 63 на обекти с обществено предназначение. Образувани са 4 бързи производства и 4 преписки. При дежурния в РУ – Асеновград са получени 6 сигнала. Полицейски служители извършват проверки по различни обекти и публични пространства. Приканват, убеждават и предупреждават гражданите за спазването на противоепидемичните мерки и за ползването на предпазни средства за лицето и ръцете. Прави впечатление, че за 4 дни (от 30.04.20 г. до 03.05.20 г.) са регистрирани повечето от половината лица под карантина. От извършените проверки и преки наблюдения на служители с контролни функции се констатира, че по-голямата част от обектите с обществено предназначение са създали необходимата организация и следят за спазване на ограниченията с цел недопускане разпространението на COVID-19. Определено може да се каже, че болшинството от населението спазва предписаните противоепидемиологични мерки. Малка част от заведенията, които разполагат с градини, започнаха работа. Останалите се очаква да заработят през предстоящите почивни дни. Представители на Българската агенцията по безопасност на храните (БАБХ) предоставят необходимите предписания, на които трябва да отговарят заведенията, за да може да работят. В община Асеновград през последните дни постъпват сигнали за ползване на детски и спортни площадки. Припомняме, че съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, те не са включени в описаните обекти, разрешени за ползване. Сигнализира се също, че в малките търговски обекти не се ползват маски за лице, ръкавици и други предпазни средства, както от персонала, така и от клиентите.
За времето от 08:00 ч. на 05.05.20 г. до 08:00 ч. на 07.05.20 г. бяха заведени на отчет 52 нови лица под карантина. Отпадна карантината на 12 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 78 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 18 обекта с обществено предназначение. Образувани са 3 броя бързи производства и 1 преписка срещу лица, неспазващи карантинните изисквания.
Няма новокарантинирани лица в община Асеновград за времето от 08:00 ч. на 04.05.20 г. до 08:00 ч. на 05.05.20 г. Отпадна карантината на 17 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 26 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 4 обекта с обществено предназначение.
За времето от 08:00 ч. на 30.04.20 г. до 08:00 ч. на 04.05.20 г. бяха заведени на отчет 2 лица под карантина. Отпадна карантината на 68 лица. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 133 проверки на лица за спазване на карантинните мерки и бяха проверени 37 обекта с обществено предназначение. Полицейски служители реагираха на 6 сигнала за нарушаване на ограничителни мерки – основно за струпване на хора. Образувани са 1 бързо производство и 3 преписки за нарушаване на карантинните мерки. Създадена е организация за постоянно следене на промените в ограничителните мерки и се реагира своевременно от оперативния щаб.
Карантинираните към днешна дата (30.04.20 г.) в община Асеновград са общо около 140 души. Близо 70% от тях са в града, а останалите са жители на селата, като най-много са от Боянци. Няма регистрирани случаи на новия коронавирус COVID-19 в община Асеновград до момента. Има 2 лица, които са били контактни и са под домашна карантина и под наблюдение. И на двамата са направени PCR тестове, които са отрицателни. Единият е бил в контакт със заразен в софийската болница „Свети Иван Рилски“, другият е служител в пловдивско общинско предприятие. Създадена е и организация по график да бъдат извършвани имунизации и реимунизации при педиатрите и общопрактикуващите лекари. През изминалата седмица екипи на РЗИ – Пловдив и РУ – Асеновград извършиха общо 149 проверки на лица за спазване на карантинните ограничения и на 20 обекта с обществено предназначение. Съставени са 40 акта за установяване на административно нарушение. Основно те са за неползване на предпазна маска за лицето. Образувана е една преписка за нарушаване на карантината. За последната седмица са получени общо 23 сигнала – основно за струпване на хора на едно място, след което – за неносене на маска за лицето. Проверено бе и наличието и изправността на обозначителните знаци и маркировката в парковете. Като цяло, там нарушения не бяха констатирани. Ситуацията в ромския квартал „Лозница“ в Асеновград е спокойна. Наблюдават се карантинираните лица. Инструктирани са как да реагират в случай на поява на симптоми на коронавирус COVID-19. Последните, пристигнали от чужбина, са двама души от Австрия, които са поставени под домашна карантина. В дарителската сметка за подпомагане дейностите във връзка с борбата срещу разпространяване на заразата от коронавирус – COVID-19 към момента са постъпили 339 352 лева, а дарителите са общо 70. Припомнямe, че с решение на специално създадената комисия с председател заместник-кметът по финансите на общината доктор Теньо Манолов, бяха преведени 300 000 лева към МБАЛ – Асеновград за закупуване на апаратура. Новото отделение вече е готово и оборудвано с болнични легла и апарати. Освен това, на предишното заседание на Общинския оперативен щаб (на 24.04.20 г.) бе решено да се закупят 2 000 броя медицински маски за многократна употреба, които да бъдат дарени на най-крайно нуждаещи се жители на Асеновград и селата в общината. С една част от предпазните средства за лице ще разполага здравният медиатор, а с друга – чрез „Домашен социален патронаж“ те ще достигнат до социално слаби потребители, както в града, така и в населените места в общината. Сумата, отделена за предпазните маски, е в размер на 3 960 лева с ДДС, т.е. 1 брой струва 1,98 лева с ДДС. Доброволците, които са регистрирани в Асеновград и работят на терен в помощ при борбата срещу COVID-19, са 16. Извършени са нови 7 услуги, с които общият им брой става 47. Те се изразяват в закупуване на лекарства и храни, съдействие при изпълнение на рецепти и носене на рецептурни книжки при лични лекари, насочване към други институции, консултации, помощ за попълване на документи.
За периода от 08:00 ч. на 28.04.20 г. до 08:00 ч. на 29.04.20 г. не бяха заведени на отчет новокарантинирани лица в община Асеновград. Отпадна карантината на 6-ма души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 26 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Проверени са и 7 обекта с обществено предназначение. Полицейски служители са реагирали на 9 сигнала за нарушаване на ограничителните мерки – основно за струпване на много хора на едно място. Съставени са 8 акта за установяване на административно нарушение по Закона за здравето. Всички за за неизползване на предпазни средства за лицето. Образувана е една преписка срещу лице, неспазващо карантинните мерки. Извършена бе проверка и за наличието и изправността на обозначителните знаци и маркировката в парковете. Като цяло, там нарушения не бяха констатирани.
За периода от 08:00 ч. на 27.04.20 г. до 08:00 ч. на 28.04.20 г. е карантинирано 1 лице. Отпадна карантината на 12 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 25 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Полицейски служители реагираха на 4 сигнала за нарушаване на ограничителни мерки, основно за струпване на хора. Съставени бяха 10 акта за установяване на административни нарушения по Закона за здравето. Всички актове са за неизползване на предпазни средства за лицето.
От 08:00 ч. на 24.04.20 г. до 08:00 ч. на 27.04.20 г. бяха заведени на отчет нови 23 лица под карантина, а с отпаднала са 13 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 53 проверки на граждани за спазване на карантинните мерки. Служители на реда са реагирали на 14 сигнала за нарушаване на ограничителни мерки, основно за струпване на хора. Съставени са 15 акта за установяване на административно нарушение по Закона за здравето. Всички са за неизползване на предпазни средства за лицето. Общинският кооперативен пазар работеше нормално. Не се констатираха проблеми. Създадена е организация за изпълнение на заповед №РД-01-239/26.04.20 г. на министъра на здравеопазването, касаеща посещенията на парковете.
За последната една седмица в община Асеновград новокарантинираните лица са 81, а на 159 карантината отпадна. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 207 проверки на граждани за спазване на карантинните мерки. За периода от 08:00 ч. на 23.04.20 г. до 08:00 ч. на 24.04.20 г. няма  заведени на отчет нови лица под карантина. Полицейски служители реагираха на 28 сигнала за нарушения на ограничителните мерки. Съставени са 51 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за здравето. Основно са констатирани неизползване на предпазни средства за лицето, както и събиране на много хора на едно място, без да се спазва необходимата дистанция. Със затопляне на времето се наблюдава и увеличаване броя на хората на открито. Към момента по-голямата част от гражданите се стремят да спазват ограничителните мерки, но не е малък и броят на тези, които не се съобразяват с тях, и съвсем съзнателно ги нарушават. Проблеми се срещат в кварталните пазари, където нарушенията са повече, както от търговците, така и от клиентите. Броят на доброволците в община Асеновград достигна 19. От тях 9 са новорегистрирани. Новите обаждания са 8, с което общо извършените услуги стават 40. Помощта се изразява в закупуване на храна, продукти и лекарства, съдействие при изпълнение на рецепти и рецептурни книжки от лични лекари на потребителите. На общо 19 души до момента е оказана подкрепа при насочване към други институции, при изготвяне на документи и други.
За времето от 08:00 ч. на 22.04.20 г. до 08:00 ч. на 23.04.20 г. беше заведено на отчет 1 лице под карантина. Отпадна карантината на 25 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 47 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Полицейски служители реагираха на 9 сигнала за нарушаване на ограничителни мерки. Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за здравето. Със затопляне на времето се наблюдава и увеличаване броя на хората на открито. Към момента по-голямата част от хората се стремят да спазват ограничителните мерки.
От 08:00 ч. на 21.04.20 г. до 08:00 ч. на 22.04.20 г. бяха заведени на отчет 32 нови лица под карантина. Отпадна карантината на 22-ма души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 57 проверки на лица за спазване на карантината. Полицейските служители реагираха и на един сигнал за нарушаване на ограничителни мерки. Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения по Закона за здравето. Общинският кооперативен пазар работеше нормално. Не се констатира струпване на хора пред работещите павилиони, които бяха по-малко от обикновено. Като цяло, посещаемостта беше слаба. Общинските служители извършваха ограничителни и дезинфекционни мероприятия.
За периода от 08:00 ч. на 16.04.20 г. до 08:00 ч. на 21.04.20 г. бяха заведени на отчет 48 нови лица под карантина. Отпадна карантината на 89 души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 73 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Бяха проверени 13 обекта с обществено предназначение. Екипи на РУ – Асеновград реагираха на 17 сигнала за струпване на хора. Съставени са 36 акта за установяване на административни нарушения по закона за здравето. Общинският кооперативен пазар, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, на 17.04.20 г., 18.04.20 г. и 19.04.20 г. не функционираше. Работеха само обособените хранителни магазини на територията на пазара. Не се констатира струпване на хора по павилионите. Общинските служители извършваха ограничителни и дезинфекционни мероприятия. Службите в църквите на 19.04.20 г. и на 20.04.20 г. преминаха спокойно, нямаше струпване на хора и нарушения на ограниченията.
Общият брой карантинирани в община Асеновград към 08:00 ч. днес (16.04.20 г.) е 150 души. Новорегистрираните под карантина за последната седмица асеновградчани са 78, а с отпаднала карантина са 59. Нови взетите и изпратени за изследване проби за коронавирус инфекция на жители на община Асеновград няма. Регистрирани са 12 случая на карантинирани лица, завърнали се от чужбина, които са без лични лекари. Към РЗИ те да подават информация за общото си здравословно състояние всеки ден. Извършените проверки на лица за спазване на карантинните мерки са общо 237 на брой. Проверени са и 85 обекта. В РУ – Асеновград и в общинската администрация са постъпили общо 34 сигнала, във връзка със спазване на ограничителните мерки. Полицейските служители са установили 18 нарушители. Нарушенията, които са констатирани, са свързани с неползване на предпазни средства за лицето, неспазване забраната за посещения в паркове и градини, струпване на хора на едно място и други. Пред големите хранителни магазини е създаден ред за пропускане на клиенти, но в търговските зали не се осъществява контрол от персонала. Това води до струпване на хора пред щандовете и касите. Необходимо е управителите на търговските обекти и персонала да бъдат по-активни в приканването на гражданите да спазват определения ред. Засилено е присъствието на служители от полицията в района на Общинския кооперативен пазар. По време на църковните празници на 11.04.20 г. (Лазаровден) и 12.04.20 г. (Цветница) бе осигурено засилено полицейско присъствие около християнските храмове в града. Не са констатирани проблеми с присъствие на хора в църквите. Обезпечени ще бъдат църкви, манастири, паркове, градини, хипермаркети и други обществени места и през почивните дни по повод Великден, с цел недопускане натрупването на много хора на едно място. Обстановката в града и населените места в общината е нормална, няма напрежение и целият състав на РУ – Асеновград е на работа.
За 14.04.20 г. бяха заведени на отчет 5 нови лица под карантина. Отпадна карантината на 4-ма души. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 44 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Бяха проверени 5 обекта с обществено предназначение. Екипи на РУ – Асеновград реагираха на 5 сигнала за струпване на хора. Съставени са 5 акта за установяване на административни нарушения по закона за здравето. Образувана е една преписка за лице, неспазващо карантината. Организацията на Общинския кооперативен пазар оказа положително влияние за създаване на ред и недопускане струпване на хора по павилионите.
За 13.04.20 г. няма заведени на отчет нови лица под карантина в община Асеновград. Отпадна карантината на 29 лица. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 38 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Бяха проверени 30 обекта с обществено предназначение. Екипи на РУ – Асеновград реагираха на 9 сигнала за неспазване на ограничителните мерки. Съставени са 7 акта за установяване на административни нарушения по Закона за здравето. На лица, които не ползват лични предпазни средства за лицето – 4 акта, други 3 акта – за неспазване забраната за посещения в паркове и градини.
За последните 3 дни (10.04.20 г., 11.04.20 г. и 12.04.20 г.) новокарантинираните лица, заведени на отчет, са 44, а на 29 лица карантината отпадна. От екипи на РУ – Асеновград  и РЗИ – Пловдив бяха извършени 93 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Проверени са и 40 обекта с обществено предназначение. Екипи на РУ-Асеновград реагираха на 14 сигнала за неспазване на ограничителните мерки. По време на християнските празници на 11.04.20 г. и 12.04.20 г. имаше засилено полицейско присъствие около църквите. Не са констатирани проблеми с присъствие на хора в храмовете Продължава работата с получените от РЗИ – Пловдив списъци. Основно новите граждани, поставени под карантина, са пристигащи международни шофьори. Почти вече няма туристи и пътуващи без причина. Събраната към 15:00 ч. днес (13.04.20 г.) сума в дарителската сметка е в размер на 333 440 лева. Комисията, която ще контролира разходването на даренията, ще заседава всеки петък. Военнослужещите от Военно формирование 24490 са отложили всички международни учения, стана ясно по време на проведеното заседание на Общинския оперативен щаб. От РУ – Асеновград съобщиха, че засега обстановката в града е нормална. Няма напрежение и в ромския квартал „Лозница“. За Великден православните християнски храмове ще бъдат обезпечени с полицейски служители отвън. В дните, в които предстои да работи кооперативния пазар, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, също ще има полицаи, които ще регулират движението на входа и изхода на обекта. Междувременно, дистанционното образование в община Асеновград протича нормално. Община Асеновград припомня, че няма да има пролетна ваканция за учениците между 13.04.20 г. и 16.04.20 г., а почивка ще им бъде дадена съгласно календара на официалните почивни дни. Часовете им обаче ще бъдат в намален обем и с олекотен режим. Ще бъде проведено еко образование, спортни дейности и други. Това няма да важи за гимназистите. Директорите съобщават, че присъствието на учениците в клас е около 95%, но все още има някои технически затруднения, които пречат за гладкото протичане на дигиталните часове.
Общият брой карантинирани в община Асеновград към 08:00 ч. днес (10.04.20 г.) е 131 души. Новорегистрираните за седмицата са 126, а с отпаднала карантина са 155 жители. Извършените проверки на лица за спазване на карантинните мерки наброяват общо 252, а на обектите – 94. В Оперативната дежурна на общината за последните 7 дни са постъпили общо 8 сигнала. Гражданите обикновено алармират за струпване на много хора на едно място, за неспазване на противоепидемичните мерки пред големи хипермаркети, както и за нарушили карантината лица. В РУ – Асеновград са получени 29 броя сигнали за седмицата. Установени са 19 нарушители, които са заловени, че не спазват ограничителните мерките от заповедта на министъра на здравеопазването, и за това им е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Полицейските служители работят по 3 преписки срещу граждани, неспазили наложения им карантинен срок. Припомняме, че в новата секция КОРОНАВИРУС COVID – 19 тук, на сайта на общината, всеки може да се запознае с предпазните мерки, последните заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на община Асеновград. Публикувана е и информация за превенция за предпазване от коронавируса, дарителски сметки за дарения и дарителите, които са се включили до момента в кампанията, както и горещи телефони. Междувременно, до 07:30 ч. на 09.04.20 г., като мярка срещу разпространението на заразата, бяха дезинфекцирани основните улици на Асеновград. Регулярно по график се извършва миене и дезинфекция и на съдовете за отпадъци. Предстои от следващата седмица да бъдат измити с препарат главни и второстепенни улици в Асеновград и кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“.
За 08.04.20 г. бяха заведени на отчет 10 нови лица под карантина, а на 38 лица карантината отпадна. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 39 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Бяха проверени 15 обекта с обществено предназначение и 7 лица, във връзка със спазване на ограничителните мерки. Продължава работата с получените от РЗИ – Пловдив списъци. До 07:30 ч. на 09.04.20 г. бяха дезинфекцирани основните улици на Асеновград.
За 07.04.20 г. бяха заведени на отчет 21 нови лица под карантина, а на 14 карантината отпадна. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 60 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Бяха проверени 59 обекта с обществено предназначение. Нарушения не бяха констатирани. Продължава работата с получените от РЗИ – Пловдив списъци.
На 06.04.20 г. не бяха заведени на отчет нови случаи на лица под карантина, а на 4-ма души карантината отпадна. От екипи на РУ – Асеновград и РЗИ – Пловдив бяха извършени 34 проверки на лица за спазване на карантинните мерки. Нарушения не бяха констатирани. При оперативния дежурен в община Асеновград не са получени сигнали за нарушаване на ограничителните мерки. Констатира се увеличаване броят на гражданите, които не ползват лични предпазни средства за ръцете и лицето. Продължава работата с получените от РЗИ – Пловдив списъци.
За периода от 03.04.20 г. до 05.04.20 г. са отчетени 67 нови случая на лица под карантина, а на 91 души карантината е отпаднала. 66 са извършените проверки на лица за спазване на карантинните мерки. На 03.04.20 г. при оперативния дежурен в община Асеновград са получени 3 сигнала за нарушаване на ограничителните мерки. Продължава работата и обработването на получените от РЗИ – Пловдив списъци за хора, които трябва да бъдат поставени под карантина. При регистриране на новокарантинирани се подава информация към кметовете и кметските наместници на съответните населени места.
160 са карантинираните към дата 03.04.20 г. в цялата община Асеновград. Бройката е динамична и се променя непрекъснато с всеки изминал час. 212 са жителите на общината, които са с изтекла карантина. Новокарантинираните за цялата изминала седмица са 121. Общият брой на извършените проверки съвместно от РУ – Асеновград, представители на РЗИ – Пловдив и община Асеновград е 235, за същия период. 68 от тях са на лица под карантина и 57 – на обекти. Даренията вече надхвърлят сумата от 325 000 лева. 300 000 лева са превеедни на МБАЛ – Асеновград. През изминалата седмица, във връзка с неспазване на заповедта на министъра на здравеопазването, има съставени 7 акта за установяване на административно нарушение. В МБАЛ – Асеновград е изследван един пациент с температура, като пробата му е отрицателна. Общо до момента от асеновградската болница са изпратени 13 проби за изследване на новия коронавирус от типа COVID-19. Кметът доктор Христо Грудев периодично посещава общинското здравно заведение, за да разговаря с медицинските служители и да ги окуражи. Информацията е предоставена от заседанието на Общинския оперативен щаб в Асеновград.

Pin It on Pinterest