Каназирева: Строителството на детската ясла върху държавния терен в „Южен“ ще започне още тази година

„Импулс Инфинити Строй“ ЕООД е фирмата, която ще построи на държавния имот на бул. „Никола Вапцаров“  детската ясла с площ 1400 кв. метра, както и обекти с обществено предназначение с площ 600 кв.м  за преместването на две държавни ведомства.

На търга, който се проведе в края на миналата година, се яви само това търговско дружество, което при първоначално обявена стойност на обществените обекти не по-малко от 2,5 млн.лв., предложи цена от 3 130 685 лв. Това съобщи председателят на тръжната комисия Анжела Костадинова от Областна администрация.

„Предполагам, че интересът е бил занижен, тъй като изискванията в условията бяха изключително сериозни, за да  се гарантира държавния интерес. А именно – висок размер на депозита, който през цялото време служи и като гаранция, отделно от това банкова гаранция, която следва да се поддържа през цялото време на строителството, забрана за продажба на обекти преди изграждането на държавните обекти. Отделно от това, собствеността върху държавния имот си остава изцяло държавна и няма да се прехвърля на фирмата, спечелила търга“, коментира областният управител Дани Каназирева.

По думите й  така държавата печели близо 2 милиона повече, ако  се беше продал имотът, на който пазарната цена е 1,4 млн.лева.

Идейният проект е изцяло съобразен с одобрения подробен устройствен план, който от своя страна е съобразен с всички жалби на граждани, живеещи в района. Почти половината от имота остава за зеленина и ще бъде двор към детската ясла. Спазено е изложението за детската ясла, като то изцяло ще бъде южно, със самостоятелни входове за всяка яслена група и няма да има засичане на потоците от жилищната сграда, държавните ведомства и яслата. Паркирането ще бъде на 100% осигурено в подземен паркинг. Освен това са спазени всички нормативно установени отстояния на сградите. Допълнително ще бъдат изградени и  шумоизолиращи ивици откъм булеварда.

„Изключително много се радвам, че и Областна администрация, наред с инвестиционната програма на Община Пловдив за построяването на детски градини, ще помогне за решаването на проблема с липса на достатъчно места в тях.  Детската ясла ще бъде дарена на община Пловдив с цел да се подпомогне район Южен, като най-гъсто населения район на града, и да се отговори на нуждата от детски заведения като цяло в Пловдив,  допълни Каназирева.

Тя уточни, че строителството ще стартира още  тази година, а другата седмица ще направи среща с фирмата. В края на месеца ще бъде представена и визуализация на проекта.

Pin It on Pinterest