Региона

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 30 май в Ямбол

Пролетна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира в Ямбол със съдействието на фирма „БалБок Инженеринг“.

На 30 май от 10:00 до 16:00 часа на паркинга зад сградата на общинска администрация“, ще се приемат безвъзмездно опасни отпадъци като  лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и др.; бои, лакове и разредители; лепила, пяна, силикон и др.; мастила и тонери; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини и основи; пестициди и други препарати за растителна защита и борба с вредители и опаковки, обозначени със символите за опасност. Важно е тези, които съдържат живак, киселини или са с повредена опаковка да бъдат предварително отделени, за да се обезопасят при транспортиране.

Няма да се приемат бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и др.), батерии, електроника и електрически уреди и отпадъци/материали с неизвестен състав.

Националната система за опасни битови отпадъци е зелена услуга на „БалБок“ за общините в България за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата и сходни на тях, припомнят от компанията. Тя осигурява безопасност на гражданите и допринася за предотвратяване на замърсявания и инциденти. Системата разполага с единен телефон 0700 11 750 и информационен портал.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest