Региона

Кампания за разделно събиране на отпадъци от домакинства

Община Банско, в сътрудничество с организациите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, с които има сключен договор, организира мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата:

– живак и живак-съдържащи уреди

– лакове и бояджийски материали

– замърсени опаковки

– фармацевтични продукти

– домакински препарати и химикали

Присъединете се към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им.

✅ на 30.11.2023 г., от 10.00 часа до 16.00 часа, можете да предадете отпадъците от този вид на адрес: гр. Банско, ул. „Дунав“22 /общински гараж/.

Телефон за връзка 074988651 – отдел „Екология и чистота“ на ОбА Банско.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest