Кампания за безплатно измерване на артериално налягане ще се проведе в Благоевград

Кампания за безплатно измерване на стойностите на кръвното налягане, ползите от редовното проследяване и потенциалните рискове за здравето, когато е извън нормите, ще се проведе в Благоевград.

Инициативата е организирана от катедра „Здравни грижи“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“, с подкрепата на Община Благоевград.

Тя стартира на 12 май от 10.00 часа, като за целта ще бъде разположена шатра пред LARGO MALL, пл. „България“. В нея активно ще се включат студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и  „Акушерка“.

 По време на инициатива ще бъдат раздавани и информационни листовки, свързани с необходимостта от редовното проследяване на артериалното налягане като рисков фактор за редица заболявания.

Поводът за инициативата е Международният ден на сестринството, който отбелязваме на 12 май. Шатрата ще остане разположена пред LARGO MALL до 14.00 часа в четвъртък.

Pin It on Pinterest