Кампания за активно приобщаване в системата на предучилищното образование се проведе ППМГ в Ловеч

Мотивационна кампания се проведе на 13 октомври 2021 г. в Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч.

Кампанията е по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО).  Участваха родители на деца от уязвими групи и лидери в общността.

Проектът оказва педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи. Целта е да формира у тях мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Това се осъществява чрез дейността на помощник-възпитатели, образователни медиатори, на социални работници и други заинтересовани страни. Участват ромски лидери, представители на НПО, работещи в сферата на образователната интеграция и представители на ромската общност.

На участниците бяха раздадени помощни материали, пособия, помагала и др. Координатор на проекта е Светла Христова  – „Техническо и финансово изпълнение – РУО – Ловеч“.

Pin It on Pinterest