Кампания „Трафикът на хора съществува – задай си въпросите!

В Пловдив стартира кампания под надслов „Трафикът на хора съществува“, която има за цел да предпази хората от трудова експлоатация.

Това съобщиха от Местната комисия за борба с трафика на хора, която се присъединява към инициативата на Националната комисия за борба с трафика на хора. Кампанията се подкрепя и от БЧК-Пловдив.

Вследствие на пандемията от COVID-19 нараства безработицата и се създават реални  предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. Кампанията цели да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за превръщането в жертва на подобно престъпление.

Местната комисия за борба с трафика на хора и БЧК-Пловдив обединяват усилията си и  планират разпространението на превантивни материали по проблема в онлайн пространството, за да достигнат до по-голям брой уязвими групи.

Организаторите призовават да бъдете изключително внимателни, особено когато заминавате да работите извън България. Информирайте се подробно за всяка една стъпка преди да вземете окончателно решение.

Задайте следните въпроси:

• Отнемат ли ти се личните ти документи?

• Нает си, без да си наясно къде отиваш?

• Плащат ли ти малко или връщаш дълг?

• Работиш без договор?

• Казват ли ти как да се държиш?

• Страхуваш ли се? Тормозят ли те?

• Липсват ли ти достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън?

Ако отговориш с „Да“ на един или повече от тези въпроси, ти си в риск! Защото трафикът на хора съществува!

Ако се окажете в подобна ситуация, се свържете с българското посолство в страната, в която се намирате. Потърсете  помощ от полицията – дори на нямате документи. Вие вероятно сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви окажат помощ.

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

„Трафикът на хора съществува“, видео: https://youtu.be/yNren1Ck-sM

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местна комисия за борба с трафика на хора в град Пловдив – тел. +359 32 622 136, +359 889 930 955

e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

ИА „Главна инспекция по труда“:

– Гореща телефонна линия – 0700 17 670

– Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Pin It on Pinterest