Как младите виждат бъдещото развитие на Габрово

Община Габрово, в партньорство с Института за пазарна икономика, стартира онлайн анкетно проучване, насочено към ученици и младежи на възраст над 15 години, във връзка с планиране на бъдещото развитие на Габрово и региона. 

Целта на изследването е включването на всички ученици и младежи, които да участват активно със свои мнения и препоръки, по повод мерките, които трябва да бъдат включени в бъдещите планове и инициативи, свързани с развитието и реализацията на младите хора в Габрово. Проучването ще обхване всички образователни институции на територията на общината, които имат отношение към подготовката на ученици и младежи на възраст над 15 години. Срокът за попълване на анкетата е до 30 април 2020 г., а резултатите ще бъдат оповестени публично на страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg

Линк към анкетата: http://bit.ly/2UaTIji

Pin It on Pinterest