Как да водим вдъхновяващи онлайн събития ще дискутират в Младежки център Пловдив

Свободата на живия контакт ни дава много възможности за креативност по време на обучителния процес.

Носи се мит, че това е невъзможно онлайн. От Младежки център Пловдив обаче ще докажат обратното. За безграничността на необятното интернет пространство и неговите цветове и инструменти ще говори Геника Байчева- сертифициран обучител с методите на психодрамата, форум и имидж театъра, социодрамата, арттерапията. На безплатното онлайн събитие, което ще се проведе на 6 и 7 февруари 2021 г., ще се дискутират следните въпроси:

• Кои са платформите, методите и стратегиите за по-успешна работа онлайн?
• Как да останем свързани с групата и да вдъхновим участниците да се ангажират със съдържанието?
• Как да избегнем пасивността и умората на онлайн срещите?
• Как да осигурим ефективна обратна връзка и рефлексия по време на онлайн срещите?
• Как да „преведем“ активности от офлайн живота ни в онлайн формат?

Обучението е подходящо за учители, директори, психолози, педагогически съветници, младежки работници и други заети в образователната и социалната сфера.
Продължителността на събитието е 2 модула х 3 часа.
За да се включите, попълнете регистрационния формуляр:  https://forms.gle/BpiMnixvyMozqpgw6
Повече информация за събитието тук:  shorturl.at/wJP47

Събитието се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Pin It on Pinterest