Живеещите в общински жилища в Русе вече могат да кандидатстват за закупуването им

Гражданите, които обитават общинско жилище, ще имат възможност да подадат заявление за закупуването му. Това решиха днес общинските съветници в Русе. 

    Съгласно изменението в Наредба 6 ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд. 

    За да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал там в последните 5 години. В случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба, са създадени критерии за класиране на кандидатите. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта му.        

    Цената на жилищата ще се определя въз основа на пазарна оценка, но не може да надвишава данъчната. От русенци няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота. 

    „Целта ни е набавените средства да вложим в неотложни ремонти на вече остарелите жилища, в които живеят наистина бедни хора“, заяви кметът Пенчо Милков, въпреки предложенията на съветници по-голям процент от приходите да се използват за закупуване на нови жилища. 

    С промяната не се предвижда общият брой на общинските жилища да намалее драстично. За да се отговори на нуждите на гражданите, е определен минимум от 1400 жилища, под който фондът не може да падне, и ежегодната продажба на част от имотите ще бъде съобразена именно с него.  За момента къщите от фонда, както и ведомствените жилища, няма да се продават.

    Желаещите да подадат заявление за закупуване на общинското жилище, което обитават, могат да го направят в 4-месечен срок в Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ (Жилфонд) на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 13-А.

Pin It on Pinterest